nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Matemātikas katedra


Vitolds Gedroics


VIENA ARGUMENTA FUNKCIJU INTEGRĀLRĒĶINI


2002ANOTĀCIJA

Mācību līdzeklis ir turpinājums iepriekš izdotajam V. Gedroica mācību līdzeklim "Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini". Mācību līdzeklī iekļautas 6 tēmas: Mācību līdzeklī iekļauti gan teorētiska, gan praktiska rakstura uzdevumi. Katras tēmas beigās sniegti jautājumi zināšanu kontrolei un vingrinājumi vielas nostiprināšanai. Pierādījuma sākums un beigas apzīmēti atbilstoši ar simboliem $ \blacktriangleright$ un $ \blacktriangleleft$.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS

2002-11-06