nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.10. Uzdevumi Augstāk: 1.7. Trigonometrisko funkciju integrēšana Iepriekšējais: 1.8. Jautājumi

1.9. Vingrinājumi


 1. Nosaukt kādu funkciju un tās primitīvo funkciju.
 2. Kādai konkrētai funkcijai nosaukt 2 dažādas primitīvās funkcijas.
 3. Pierādīt, ka funkcijas $ f$ divas primitīvās funkcijas viena no otras var atšķirties tikai ar konstantu saskaitāmo.
 4. Funkcijai $ f(x)=\sin x$ atrast tādu primitīvo funkciju, kurai punktā $ x=\frac{\pi}{2}$ vērtība ir $ 10$.
 5. Funkcijai $ f(x)=e^x$ divas primitīvās funkcijas punktā $ x=1$ atšķiras par $ 2$. Par cik atšķiras šīs primitīvās funkcijas punktā $ x=100$?
 6. Kādai no funkcijas $ f(x)=\frac{1}{1+x^2}$ primitīvajām funkcijām grafiks iet caur punktu $ (1;2\pi)$?
 7. Vai katrai funkcijai eksistē primitīvā funkcija?1.1
 8. Pamatot pamatintegrāļu tabulu.
 9. Pierādīt nenoteiktā integrāļa 2ipa2., 3ipa3. un 4ipa4. īpašību.
 10. Ir jāatrod integrālis $ \int\sqrt{4-x^2}dx$. Vai drīkst lietot šādas substitūcijas:
  1. $ x=\sin t,\quad -\frac{\pi}{2}\leq t\leq\frac{\pi}{2}$;
  2. $ x=2\sin t,\quad 0\leq t\leq\frac{\pi}{2}$;
  3. $ x=2\sin t,\quad -\frac{\pi}{2}\leq t\leq\frac{\pi}{2}$;
  4. $ x=2\cos t,\quad 0\leq t\leq\frac{\pi}{2}$;
  5. $ x=2\cos t,\quad \pi\leq t\leq 2\pi$.
 11. Kādās elementārdaļās var sadalīt daļas
  1. $ \frac{x+1}{(x+1)^2(x^2+x+1)^2}$,
  2. $ \frac{x}{(x+1)(x^2-2x+1)^2}$,
  3. $ \frac{x+1}{x^2(x^2-x-6)}$?
 12. Pamatot funkcijas $ R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})$ integrēšanu ar Eilera otro un Eilera trešo substitūciju.
 13. Pamatot to, ka funkcijas $ R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})$ integrēšanai pietiek ar Eilera pirmo un Eilera trešo substitūciju.
 14. Pamatot binomiālā diferenciāļa $ x^m(a+bx^n)^pdx$ integrēšanu gadījumā, kad $ \frac{m+1}{n}+p$ - vesels skaitlis.
 15. Pamatot funkciju $ R(\sin t,\cos t)$ integrēšanu ar substitūcijām
  $ \sin x=t,\;\tg x=t$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.10. Uzdevumi Augstāk: 1.7. Trigonometrisko funkciju integrēšana Iepriekšējais: 1.8. Jautājumi

2002-11-06