nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.8. Jautājumi Augstāk: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 1.6. Iracionālu funkciju integrēšana

1.7. Trigonometrisko funkciju integrēšana


Apskata integrāļus $ \int R(\sin x, \cos x)dx$, kur $ R$ ir racionāla savu argumentu funkcija.


Integrāļus $ \int R(\sin x, \cos x)dx$ ar substitūciju

$\displaystyle \tg\frac{x}{2}=t\;\;(-\pi<x<\pi)$

var reducēt uz integrāļiem no mainīgā $ t$ racionālām funkcijām.

\begin{multline*}
\int R(\sin x, \cos x)dx=\left\vert\begin{array}{c}
\tg\frac{...
...2},\;\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2dt}{1+t^2}=\int
R_1(t)dt,
\end{multline*}

kur $ R_1$ ir racionāla funkcija.
1.23. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{dx}{\sin x}$

\begin{multline*}
\int\frac{dx}{\sin x}=\left\vert\begin{array}{c}
\tg\frac{x}{...
...=\\ =\ln\vert t\vert+C=\ln\left\vert\tg\frac{x}{2}\right\vert+C.
\end{multline*}

1.24. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{dx}{\cos x}$

\begin{multline*}
\int\frac{dx}{\cos x}=\left\vert\begin{array}{c}
\tg\frac{x}{...
...left\vert\frac{1+\tg\frac{x}{2}}{1-\tg\frac{x}{2}}\right\vert+C.
\end{multline*}

Šos divus integrāļus pievieno pamatintegrāļu tabulai.

$\displaystyle 22.$ $\displaystyle \int\frac{dx}{\sin x}=\ln\left\vert\tg\frac{x}{2}\right\vert+C,$    
$\displaystyle 23.$ $\displaystyle \int\frac{dx}{\cos x}=\ln\left\vert\frac{1+\tg\frac{x}{2}}{1-\tg\frac{x}{2}}\right\vert+C\/.$    

1.11. piezīme. 
Universālā trigonometriskā substitūcija bieži integrāļus $ \int R(\sin x, \cos x)dx$ reducē uz samērā sarežģītu racionālu funkciju integrēšanu. Tāpēc apskata citus paņēmienus šādu integrāļu izskaitļošanai.

Šādos gadījumos lieto substitūciju atbilstoši

$\displaystyle \cos x=t,\quad\sin x=t,$   vai$\displaystyle \quad\tg x=t\quad(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})\/.$

Piemēram, ja $ R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, tad

\begin{multline*}
\int R(\sin x,\cos x)dx=\int R_1(\sin^2x,\cos x)\sin xdx=\\ =\...
....
\end{array}\right\vert=\\ =\int R_1(1-t^2, t)dt=\int R_2(t)dt,
\end{multline*}

kur $ R_1, R_2$ ir racionālas savu argumentu funkcijas. (Pārējos gadījumus apskatīt patstāvīgi).
1.12. piezīme. 
Funkciju $ R(\sin x, \cos x)$ var izteikt kā šādu triju veidu funkciju summu, t.i.,

\begin{multline*}
R(\sin x, \cos x)=\frac{R(\sin x, \cos x)-R(\sin x, -\cos x)}{...
...\cos x)}{2}+\\ +\frac{R(-\sin x,
-\cos x)+R(\sin x, \cos x)}{2}.
\end{multline*}

1.25. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\cos^2x\sin^3xdx\/.$

Šoreiz

$\displaystyle R(\sin x, \cos x)=\cos^2x\sin^3x$

un

$\displaystyle R(-\sin x, \cos x)=-R(\sin x\cos x)\/.$

\begin{multline*}
\int\cos^2x\sin^3xdx=\left\vert\begin{array}{c}
\cos x=t,\;-\...
...c{t^5}{5}-\frac{t^3}{3}+C=\frac{\cos^5x}{5}-\frac{\cos^3x}{3}+C.
\end{multline*}

1.26. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{\sin^2x}{\cos^4x}dx\/.$

Šoreiz

$\displaystyle R(\sin x, \cos x)=\frac{\sin^2x}{\cos^4x}$

un

$\displaystyle R(-\sin x, -\cos x)=R(\sin x, \cos x)\/.$

\begin{multline*}
\int\frac{\sin^2x}{\cos^4x}dx=\left\vert\begin{array}{c}
\tg ...
...c{dx}{\cos^2x}=\\ =\int
t^2dt=\frac{t^3}{3}+C=\frac{tg^3x}{3}+C.
\end{multline*}

1.13. piezīme. 
Integrējot trigonometriskās funkcijas, izmanto dažādas trigonometriskās formulas. Piemēram, reizinājumu pārveido trigonometrisko funkciju summā, pazemina pakāpi, utt.
1.27. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\sin 3x\cos 5xdx\/.$

\begin{multline*}
\int\sin 3x\cos 5xdx=\left\vert\begin{array}{c}
\sin 3x\cos 5...
...os 2x}{2}\right)+C=\\
=\frac{1}{4}\cos2x-\frac{1}{16}\cos 8x+C.
\end{multline*}

1.28. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\sin^2x\cos^2xdx\/.$

Tā kā $ \sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$, tad $ \sin^2x\cos^2x=\frac{1}{4}\sin^22x$.

\begin{multline*}
\int\sin^2x\cos^2xdx=\frac{1}{4}\int\sin^22xdx=\left\vert\sin^...
...-\frac{\sin 4x
}{4}\right)+C=\frac{1}{8}x-\frac{1}{32}\sin 4x+C.
\end{multline*}nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.8. Jautājumi Augstāk: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 1.6. Iracionālu funkciju integrēšana

2002-11-06