nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Augstāk: 1.7. Trigonometrisko funkciju integrēšana Iepriekšējais: 1.9. Vingrinājumi

1.10. Uzdevumi

Atrast nenoteiktos integrāļus:

$\displaystyle 1.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x+1}{\sqrt{x}}dx;$ $\displaystyle 2.$ $\displaystyle \;\;\int(x^4+1)x^3dx ;$    
$\displaystyle 3.$ $\displaystyle \;\;\int(3-x^2)^3dx ;$ $\displaystyle 4.$ $\displaystyle \;\;\int(2^x+3^x)^2dx ;$    
$\displaystyle 5.$ $\displaystyle \;\;\int(2x-3)^{10}dx ;$ $\displaystyle 6.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{\sqrt{2-5x}} ;$    
$\displaystyle 7.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{\sin^2\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)} ;$ $\displaystyle 8.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{2+3x^2} ;$    
$\displaystyle 9.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{\sqrt{3x^2-2}} ;$ $\displaystyle 10.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{1+\cos x} ;$    
$\displaystyle 11.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x^2dx}{1-x^2} ;$ $\displaystyle 12.$ $\displaystyle \;\;\int\tg^2xdx ;$    
$\displaystyle 13.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{2x+3}{3x+2}dx ;$ $\displaystyle 14.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}dx ;$    
$\displaystyle 15.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}};$ $\displaystyle 16.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{x\ln x};$    
$\displaystyle 17.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{xdx}{4+x^2};$ $\displaystyle 18.$ $\displaystyle \;\;\int xe^{-x^2}dx ;$    
$\displaystyle 19.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\ln^2x}{x}dx;$ $\displaystyle 20.$ $\displaystyle \;\;\int\sin^5x\cos xdx;$    
$\displaystyle 21.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\arctg x}{1+x^2}dx;$ $\displaystyle 22.$ $\displaystyle \;\;\int x^3(1-5x^2)^{10}dx;$    
$\displaystyle 23.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x^5dx}{\sqrt{1-x^2}};$ $\displaystyle 24.$ $\displaystyle \;\;\int\cos^5x\sin xdx;$    
$\displaystyle 25.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{\sqrt{1+e^x}};$ $\displaystyle 26.$ $\displaystyle \;\;\int\sqrt{16-x^2}dx;$    
$\displaystyle 27.$ $\displaystyle \;\;\int\arctg xdx;$ $\displaystyle 28.$ $\displaystyle \;\;\int x^2e^{-x}dx;$    
$\displaystyle 29.$ $\displaystyle \;\;\int\ln xdx;$ $\displaystyle 30.$ $\displaystyle \;\;\int\sin(\ln x)dx;$    
$\displaystyle 31.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)}dx;$ $\displaystyle 32.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x^3+1}{x^3-5x^2+6x}dx;$    
$\displaystyle 33.$ $\displaystyle \;\;\int\left(\frac{x}{x^2-3x+2}\right)^2dx;$ $\displaystyle 34.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x^2+5x+4}{x^4+5x^2+4}dx;$    
$\displaystyle 35.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{(x^2-4x+4)(x^2-4x+5)};$ $\displaystyle 36.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{x^4-1};$    
$\displaystyle 37.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{x(1+2\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})};$ $\displaystyle 38.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}dx;$    
$\displaystyle 39.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x^2dx}{\sqrt{x^2+x+1}};$ $\displaystyle 40.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}};$    
$\displaystyle 41.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{x^3dx}{\sqrt{1+2x-x^2}};$ $\displaystyle 42.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{1+\sqrt{1-2x-x^2}};$    
$\displaystyle 43.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{\sqrt{-2x^2+5x-2}};$ $\displaystyle 44.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})}dx;$    
$\displaystyle 45.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}dx;$ $\displaystyle 46.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}};$    
$\displaystyle 47.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}}}{\sqrt{x}}dx;$ $\displaystyle 48.$ $\displaystyle \;\;\int x^2\sqrt{x^2+1}dx;$    
$\displaystyle 49.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{2\sin x-\cos x+5};$ $\displaystyle 50.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{dx}{1+2\cos x};$    
$\displaystyle 51.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\sin xdx}{\sin^3x+\cos^3x};$ $\displaystyle 52.$ $\displaystyle \;\;\int\cos^5xdx;$    
$\displaystyle 53.$ $\displaystyle \;\;\int\sin^6xdx;$ $\displaystyle 54.$ $\displaystyle \;\;\int\sin^2x\cos^4xdx;$    
$\displaystyle 55.$ $\displaystyle \;\;\int\frac{\sin^3x}{\cos^4x}dx;$ $\displaystyle 56.$ $\displaystyle \;\;\int\tg^5xdx;$    
$\displaystyle 57.$ $\displaystyle \;\;\int\sin^22x\cos2xdx;$ $\displaystyle 58.$ $\displaystyle \;\;\int\cos2x\cos3xdx;$    
$\displaystyle 59.$ $\displaystyle \;\;\int\sin 5x\cos xdx.$   $\displaystyle \;\;$    


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Augstāk: 1.7. Trigonometrisko funkciju integrēšana Iepriekšējais: 1.9. Vingrinājumi

2002-11-06