nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3. INTEGRĀLIS AR MAINĪGU AUGŠĒJO ROBEŽU Augstāk: 2.6. Noteiktā integrāļa vispārinājums Iepriekšējais: 2.8. Vingrinājumi

2.9. Uzdevumi


 1. Izmantojot noteiktā integrāļa definīciju, izskaitļot dotos noteiktos integrāļus:
  1. $ \int\limits_0^1xdx$,
  2. $ \int\limits_0^1x^2dx$,
  3. $ \int\limits_0^1e^xdx$.
  Piezīme.
  Intervālu $ [0;1]$ sadalīt $ n$ vienādās daļās un par starppunktiem $ \xi_k$ izvēlēties vienu no intervālu $ [x_{k-1};x_k]$ galapunktiem, (b) gadījumā izmantot, ka $ \sum\limits_{k=1}^n\frac{1}{k^2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
 2. Funkcijai $ f(x)=1+x$ sastādīt Darbū summas un integrālsummu intervālā $ [1;10]$. Intervālu $ [1;10]$ sadalīt $ n$ vienādās daļās un par starppunktiem $ \xi_k$ izvēlēties intervālu $ [x_{k-1};x_k]$ viduspunktus. Atrast robežu no katras Darbū summas un no integrālsummas, kad $ n\rightarrow \infty$.
 3. Aprēķināt figūras, kuru ierobežo parabola $ y=x^2$, abscisu ass un taisne $ x=a$ $ (a>0)$, laukumu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3. INTEGRĀLIS AR MAINĪGU AUGŠĒJO ROBEŽU Augstāk: 2.6. Noteiktā integrāļa vispārinājums Iepriekšējais: 2.8. Vingrinājumi

2002-11-06