nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.7. Jautājumi Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2.5. Noteiktā integrāļa īpašības

2.6. Noteiktā integrāļa vispārinājums


Definējot noteikto integrāli $ \int\limits_a^bf(x)dx$ uzskatīja, ka $ a<b$. Taču noteikto integrāli var vispārināt arī attiecībā uz tādiem gadījumiem, kad $ a=b$ vai $ a>b$.

Uzskata, ka

$\displaystyle \int\limits_a^af(x)dx=0$   un$\displaystyle \quad\int\limits_a^bf(x)dx=
-\int\limits_b^af(x)dx,\quad (a>b)\/.$

Turpmāk, rakstot $ \int\limits_a^bf(x)dx$, uzskata, ka $ a<b$ vai $ a=b$, vai $ a>b$.

Šādam integrālim $ \int\limits_a^bf(x)dx\;\;(a,b\in\mathbb{R})$ acīmredzami ir spēkā noteiktā integrāļa 1., 2., 3. un 4. īpašības, bet 5., 6. un 7. īpašības nav spēkā. 8. īpašības nevienādība iegūst šādu izskatu

$\displaystyle \left\vert\int\limits_a^bf(x)dx\right\vert\leq\left\vert\int\limits_a^b\vert f(x)\vert dx\right\vert\/.$

Piemēram, ja $ a>b$, tad

\begin{multline*}
\left\vert\int\limits_a^bf(x)dx\right\vert=\left\vert-\int\lim...
...left\vert\int\limits_a^b\bigl\vert f(x)\bigr\vert dx\right\vert.
\end{multline*}

9. īpašība var tikt formulēta šādi:

Ja funkcija $ f$ - integrējama uz lielākā no intervāliem ar galapunktiem $ a, b, c$, tad tā ir integrējama arī katrā no pārējiem diviem intervāliem, pie tam

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx=\int\limits_a^cf(x)dx+\int\limits_c^bf(x)dx\/.$

Piemēram, ja $ a<b<c$, tad saskaņā ar noteiktā integrāļa aditivitāti

$\displaystyle \int\limits_a^cf(x)dx=\int\limits_a^bf(x)dx+\int\limits_b^cf(x)dx$

jeb

$\displaystyle \int\limits_a^cf(x)dx=\int\limits_a^bf(x)dx-\int\limits_c^bf(x)dx$

jeb

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx=\int\limits_a^cf(x)dx+\int\limits_c^bf(x)dx\/.$

Analogi var pamatot visus pārējos iespējamos gadījumus. 10. īpašība un tās sekas arī ir spēkā.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.7. Jautājumi Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2.5. Noteiktā integrāļa īpašības

2002-11-06