nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.6. Noteiktā integrāļa vispārinājums Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2.4. Integrējamu funkciju klases

2.5. Noteiktā integrāļa īpašības


Lemma.
Ja funkcija $ f$ ir definēta kopā $ E$ un visiem $ x',x''\in
E$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \bigl\vert f(x')-f(x'')\bigr\vert\leq C$

($ C$ - konstante), tad arī $ M-m\leq C$, kur

$\displaystyle M=\sup\limits_E f(x),\quad
m=\inf\limits_Ef(x).$

$ \blacktriangleright$ Noteiktības dēļ pieņemsim, ka $ f(x')\geq
f(x'')$. Saskaņā ar doto visiem $ x',x''\in
E$ izpildās nevienādība $ \vert f(x')-f(x'')\vert<C$. Seko, ka

$\displaystyle f(x')-f(x'')\leq C$   jeb$\displaystyle \quad f(x')\leq
f(x'')+C\/.$

Fiksētam $ x''$ šī nevienādība norāda, ka eksistē galīgs

$\displaystyle \sup_{x'\in E}f(x')\leq f(x'')+C$   jeb$\displaystyle \quad M\leq f(x'')+C\/.$

No šīs nevienādības seko, ka visiem $ x''\in E$ izpildās $ f(x'')\geq M-C$. Analogi eksistē galīgs

$\displaystyle \inf_{x'\in E}f(x'')\geq M-C$   jeb$\displaystyle \quad m\geq M-C\/.$

Tādējādi

$\displaystyle M-m\leq C\/.\;\blacktriangleleft$

1. īpašība.
Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, tad arī $ \vert f\vert$ ir integrējama funkcija šajā intervālā.

$ \blacktriangleright$ Apskata intervāla $ [a;b]$ patvaļīgu sasmalcinājumu. Šim sasmalcinājumam un funkcijai $ f$ atbilstošās Darbū summas apzīmē ar $ s$ un $ S$. Ar $ s'$ un $ S'$ apzīmē funkcijai $ \vert f\vert$ atbilstošās Darbū summas (sasmalcinājums iepriekšējais). Saskaņā ar moduļa īpašību visiem $ x', x''\in
[x_{k-1};x_k]$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \Bigl\vert\bigl\vert f(x')\bigr\vert-\bigl\vert f(x'')\bigr\vert\Bigr\vert\leq\bigl\vert f(x')-f(x'')\bigr\vert\/.$

Tā kā

$\displaystyle \bigl\vert f(x')-f(x'')\bigr\vert\leq M_k-m_k\/,$

kur $ m_k=\inf\limits_{[x_{k-1}; x_k]}f(x)$, $ M_k=\sup\limits_{[x_{k-1}; x_k]}f(x)$, tad

$\displaystyle \Bigl\vert\bigl\vert f(x')\bigr\vert-\bigl\vert f(x'')\bigr\vert\Bigr\vert\leq M_k-m_k\/.$

Saskaņā ar lemmu (šoreiz funkcija ir $ \vert f\vert$, bet $ C=M_k-m_k$)

$\displaystyle M_k'-m_k'\leq M_k-m_k\/,$

kur $ M_k'=\sup\limits_{[x_{k-1};x_k]}\bigl\vert f(x)\bigr\vert$, $ m_k'=\inf\limits_{[x_{k-1};x_k]}\bigl\vert f(x)\bigr\vert$. Tāpēc $ S'-s'\leq S-s$.

Tā kā funkcija $ f$ ir integrējama intervālā $ [a,b]$, tad pielietojot 2.2. teorēmu, viegli saskatīt, ka šajā intervālā ir integrējama arī funkcija $ \vert f\vert$. $ \blacktriangleleft$
2.6. piezīme. 
1. īpašībai apgrieztais apgalvojums nav spēkā.

Piemēram, funkcija

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccl}
1, & \text{ja} & x~-\text{intervāl...
... & x~-\text{intervāla}\; [a;b]\; \text{iracionāls skaitlis,}
\end{array}\right.$

nav integrējama intervālā $ [a;b]$.2.2 Šīs funkcijas modulis $ \vert f(x)\vert=1$ ir integrējama funkcija (kā konstante) šajā intervālā.
2. īpašība.
Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, tad tā ir integrējama arī intervālā $ [c;d]\subset [a;b]$.

(Pierādīt patstāvīgi).2.3

3. īpašība.
Ja $ f$ un $ g$ ir integrējamas funkcijas intervālā $ [a;b]$, tad arī $ (f+g)$ ir integrējama funkcija šajā intervālā, pie tam

$\displaystyle \int\limits_a^b\bigl(f(x)+g(x)\bigr)dx=\int\limits_a^bf(x)dx+
\int\limits_a^bg(x)dx\/.$

$ \blacktriangleright$ Tā kā $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, tad jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta_1 >0$, ka intervāla $ [a;b]$ visiem sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta_1$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \left\vert\sum\limits_{k=1}^nf(\xi_k)\Delta x_k-\mathfrak{I}_1\ri...
...im\limits_{\lambda\rightarrow
0}\sum\limits_{k=1}^nf(\xi_k)\Delta x_k\right)\/.$

Analogi - iepriekš izvēlētajam $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta_2 >0$, ka intervāla $ [a;b]$ visiem sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta_2 $ izpildās nevienādība

$\displaystyle \left\vert\sum\limits_{k=1}^ng(\xi_k)\Delta x_k-\mathfrak{I}_2\ri...
...im\limits_{\lambda\rightarrow
0}\sum\limits_{k=1}^ng(\xi_k)\Delta x_k\right)\/.$

Apskata

\begin{multline*}
\left\vert\sum\limits_{k=1}^n\bigl(f(\xi_k)+g(\xi_k)\bigr)\Del...
...ht\vert<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.
\end{multline*}

Nevienādība

$\displaystyle \left\vert\sum\limits_{k=1}^n\bigl(f(\xi_k)+g(\xi_k)\bigr)\Delta x_k-
(\mathfrak{I}_1-\mathfrak{I}_2)\right\vert<\varepsilon$

norāda, ka $ (f+g)$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, pie tam

$\displaystyle \int\limits_a^b\bigl(f(x)+g(x)\bigr)dx=\mathfrak{I}_1+\mathfrak{I}_2$

jeb

$\displaystyle \int\limits_a^b\bigl(f(x)+g(x)\bigr)dx=\int\limits_a^bf(x)dx+
\int\limits_a^bg(x)dx\/.\;\blacktriangleleft$

2.7. piezīme. 
Ar matemātiskās indukcijas metodi šo īpašību var vispārināt uz jebkuru galīga skaita integrējamu funkciju summu.
4. īpašība.
Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$ un $ C$ ir patvaļīga konstante, tad $ C\cdot
f$ ir integrējama funkcija šajā intervālā, pie tam

$\displaystyle \int\limits_a^bCf(x)dx=C\int\limits_a^bf(x)dx\/.$

$ \blacktriangleright$ Apskatīsim divus iespējamos gadījumus.

 1. Ja $ C=0$, tad $ Cf(x)=0$ un $ Cf$ ir integrējama funkcija (kā konstante). Vienādība acīmredzami izpildās.
 2. Pieņemsim, ka $ C\neq 0$. Tā kā $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, tad jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka intervāla $ [a;b]$ visiem sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība

  $\displaystyle \left\vert\sum\limits_{k=1}^nf(\xi_k)\Delta x_k-
\mathfrak{I}\right\vert<\frac{\varepsilon}{\vert C\vert}\/,$

  kur $ \mathfrak{I}=\int\limits_a^bf(x)dx$.

  Apskata

  $\displaystyle \left\vert\sum\limits_{k=1}^nCf(\xi_k)\Delta x_k-
C\mathfrak{I}\r...
...athfrak{I}\right\vert<\vert C\vert\frac{\varepsilon}{\vert C\vert}=\varepsilon.$

  Nevienādība

  $\displaystyle \left\vert\sum\limits_{k=1}^nCf(\xi_k)\Delta x_k-
C\mathfrak{I}\right\vert<\varepsilon$

  norāda, ka $ (Cf)$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, pie tam

  $\displaystyle \int\limits_a^bCf(x)dx=C\int\limits_a^bf(x)dx\/.\;\blacktriangleleft$

2.8. piezīme. 
No 3. un 4. īpašības izriet noteiktā integrāļa linearitātes īpašība, t.i., ja $ f_1, f_2,\ldots, f_n$ ir intervālā $ [a;b]$ integrējamas funkcijas un $ C_k\in \mathbb{R}$ ( $ k=1,2,\ldots,n$), tad arī $ \sum\limits_{k=1}^nC_kf_k$ ir integrējama funkcija šajā intervālā, pie tam

$\displaystyle \int\limits_a^b\sum\limits_{k=1}^nC_kf_k(x)dx=
\sum\limits_{k=1}^nC_k\int\limits_a^bf_k(x)dx\/.$

5. īpašība.
Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$ un visiem $ x\in[a;b]$ izpildās nevienādība $ f(x)\geq 0$, tad arī

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx\geq 0\/.$

$ \blacktriangleright$ Pieņem pretējo, t.i., ka $ \mathfrak{I}=\int\limits_a^bf(x)dx<0$. Saskaņā ar noteiktā integrāļa definīciju jebkuram $ \varepsilon=\frac{\vert\mathfrak{I}\vert}{2}>0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka intervāla $ [a;b]$ visiem sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \mathfrak{I}-\varepsilon<\sigma<\mathfrak{I}+\varepsilon\/.$

Ja $ \varepsilon=\frac{\vert\mathfrak{I}\vert}{2}>0$, tad gan $ \mathfrak{I}-\varepsilon<0$, gan $ \mathfrak{I}+\varepsilon<0$ ( $ \mathfrak{I}<0$).

Tā kā visi $ \Delta x_k>0$, tad integrālsummā $ \sigma=\sum\limits_{k=1}^nf(\xi_k)\Delta x_k$ ne visi locekļi ir nenegatīvi, t.i., ne visi $ f(\xi_k)$ ir nenegatīvi. Rodas pretruna ar doto, ka visiem $ x\in[a;b]$ $ f(x)\geq 0$. $ \blacktriangleleft$
6. īpašība.
[Noteiktā integrāļa monotonitātes īpašība]

Ja $ f,g$ ir integrējamas funkcijas intervālā $ [a;b]$ un visiem $ x\in[a;b]$ izpildās nevienādība $ f(x)\leq g(x)$, tad arī

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx\leq\int\limits_a^bg(x)dx\/.$

$ \blacktriangleright$ Apskata funkciju $ \varphi(x)=g(x)-f(x)$. Funkcija $ \varphi$ ir integrējama kā divu integrējamu funkciju starpība un saskaņā ar 5. īpašību

$\displaystyle \int\limits_a^b\varphi(x)dx=\int\limits_a^b\bigl(g(x)-f(x)\bigr)dx\geq 0\/,$

jo visiem $ x\in[a;b]$ $ \varphi(x)\geq 0$.

Saskaņā ar noteiktā integrāļa linearitātes īpašību

$\displaystyle \int\limits_a^b\bigl(g(x)-f(x)\bigr)dx=\int\limits_a^bg(x)dx-\int\limits_a^bf(x)dx\/.$

Seko, ka

$\displaystyle \int\limits_a^bg(x)dx-\int\limits_a^bf(x)dx\geq 0$

jeb

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx\leq\int\limits_a^bg(x)dx\/.\;\;\blacktriangleleft$

7. īpašība.
[Noteiktā integrāļa novērtējums]

Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$ un visiem $ x\in[a;b]$ izpildās nevienādība $ m\leq f(x)\leq M$ $ (m,M\in\mathbb{R})$, tad

$\displaystyle m(b-a)\leq\int\limits_a^bf(x)dx\leq M(b-a)\/.$

(Pierādīt patstāvīgi2.4).
2.9. piezīme. 
Nenegatīvas un nepārtrauktas funkcijas gadījumā 7. īpašībai var sniegt šādu ģeometrisku interpretāciju: līklīnijas trapeces laukums2.5 ir ieslēgts starp divu šādu taisnstūru laukumiem (2.1. zīm.). Abiem taisnstūriem un līklīnijas trapecei ir kopīgs pamats. Pirmā taisnstūra augstums ir $ m=\min\limits_{[a;b]}f(x)$, bet otrā taisnstūra augstums ir $ M=\max\limits_{[a;b]}f(x)$.

2.1. zīm.

8. īpašība.
Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$, tad

$\displaystyle \left\vert\int\limits_a^bf(x)dx\right\vert\leq\int\limits_a^b\left\vert f(x)\right\vert dx\/.$

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar 1. īpašību $ \vert f\vert$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]$. Visiem $ x\in[a;b]$ izpildās nevienādība

$\displaystyle -\bigl\vert f(x)\bigr\vert\leq f(x)\leq\bigl\vert f(x)\bigr\vert\/.$

Saskaņā ar noteiktā integrāļa monotonitātes īpašību

$\displaystyle -\int\limits_a^b\bigl\vert f(x)\bigr\vert dx\leq
\int\limits_a^bf(x)dx\leq\int\limits_a^b\bigl\vert f(x)\bigr\vert dx$

jeb

$\displaystyle \left\vert\int\limits_a^bf(x)dx\right\vert\leq\int\limits_a^b\bigl\vert f(x)\bigr\vert dx\/.\;\blacktriangleleft$

9. īpašība.
[Noteiktā integrāļa aditivitātes īpašība]

Ja $ f$ ir integrējama funkcija intervālā $ [a;b]=[a;c]\cup[c;b]$, tad $ f$ ir integrējama katrā no intervāliem $ [a;c]$, $ [c;b]$ un

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx=\int\limits_a^cf(x)dx+\int\limits_c^bf(x)dx\/.$

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar 2. īpašību $ f$ ir integrējama funkcija katrā no intervāliem $ [a;c]$ un $ [c;b]$. Apzīmē ar $ \mathfrak{I}=\int\limits_a^bf(x)dx$, $ \mathfrak{I}_1=\int\limits_a^cf(x)dx$, $ \mathfrak{I}_2=\int\limits_c^bf(x)dx$. Atliek pierādīt, ka $ \mathfrak{I}=\mathfrak{I}_1+\mathfrak{I}_2$.

Izveido intervāla $ [a;b]$ tādu sasmalcinājumu, lai par vienu tā sadalījuma punktu būtu $ c$.

Šim sasmalcinājumam atbilstošo integrālsummu $ \sigma$ sadala summās $ \sigma_1$ un $ \sigma_2$, kur $ \sigma_1$ - funkcijas $ f$ integrālsumma intervālā $ [a;c]$, bet $ \sigma_2$ - funkcijas $ f$ integrālsumma intervālā $ [c;b]$.

$\displaystyle \sigma=\sigma_1+\sigma_2\/.$

Šajā vienādībā pāriet pie robežas, kad sasmalcinājuma solis $ \lambda\rightarrow 0$.

$\displaystyle \lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\sigma=\lim\limits_{\lambda\rig...
...d\text{jeb}\quad\mathfrak{I}=\mathfrak{I}_1+\mathfrak{I}_2.\;\blacktriangleleft$

10. īpašība.
[Teorēma par noteiktā integrāļa vidējo vērtību]

Ja $ f,g$ - nepārtrauktas funkcijas intervālā $ [a;b]$, pie tam funkcija $ g$ šajā intervālā saglabā zīmi, tad eksistē tāds $ x_0\in[a;b]$, ka

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)g(x)dx=f(x_0)\int\limits_a^bg(x)dx\/.$

$ \blacktriangleright$ Abi integrāļi eksistē, jo $ g$ un $ fg$ - nepārtrauktas funkcijas intervālā $ [a;b]$ (funkcija $ fg$ - nepārtraukta intervālā $ [a;b]$ kā divu nepārtrauktu funkciju reizinājums).

Pieņem, ka visiem $ x\in[a;b]$ $ g(x)\geq 0$.

Apzīmē ar $ m=\min\limits_{[a;b]}f(x)$, $ M=\max\limits_{[a;b]}f(x)$. Saskaņā ar Veierštrāsa otro teorēmu eksistē tādi $ x_1,x_2\in[a;b]$, ka $ m=f(x_1)$, $ M=f(x_2)$.

Visiem $ x\in[a;b]$ izpildās nevienādība

$\displaystyle f(x_1)\leq f(x)\leq f(x_2)\/.$

Reizina šo nevienādību ar $ g(x)\geq 0$

$\displaystyle f(x_1)g(x)\leq f(x)g(x)\leq f(x_2)g(x)\/.$

Saskaņā ar noteiktā integrāļa monotonitātes īpašību un 4. īpašību

$\displaystyle f(x_1)\int\limits_a^bg(x)dx\leq\int\limits_a^bf(x)g(x)dx\leq
f(x_2)\int\limits_a^bg(x)dx\/.$

Tā kā $ g(x)\geq 0$, tad ir iespējami divi gadījumi:

 1. $ \int\limits_a^bg(x)dx=0$.
  No nevienādības seko, ka $ \int\limits_a^bf(x)g(x)dx=0$, tāpēc par $ x_0$ der jebkurš intervāla $ [a;b]$ punkts.
 2. $ \int\limits_a^bg(x)dx>0$.
  Izdala nevienādību ar $ \int\limits_a^bg(x)dx$.

  $\displaystyle f(x_1)\leq\frac{\int\limits_a^bf(x)g(x)dx}{\int\limits_a^bg(x)dx}\leq f(x_2)\/.$

  No šīs nevienādības seko, ka

  $\displaystyle \frac{\int\limits_a^bf(x)g(x)dx}{\int\limits_a^bg(x)dx}$

  ir viena no funkcijas $ f$ starpvērtībām. Saskaņā ar Bolcano-Veierštrāsa teorēmu par nepārtrauktas funkcijas starpvērtībām eksistē tāds
  $ x_0\in[a;b]$, ka

  $\displaystyle f(x_0)=\frac{\int\limits_a^bf(x)g(x)dx}{\int\limits_a^bg(x)dx}\/,$

  jeb

  $\displaystyle \int\limits_a^bf(x)g(x)dx=f(x_0)\int\limits_a^bg(x)dx\/.\;\blacktriangleleft$

Sekas.
Ja $ f$ ir nepārtraukta funkcija intervālā $ [a;b]$, tad eksistē tāds $ x_0\in[a;b]$, ka $ \int\limits_a^bf(x)dx=f(x_0)(b-a)$.

$ \blacktriangleright$ Apskata funkciju $ g(x)=1$. Saskaņā ar teorēmu par noteiktā integrāļa vidējo vērtību

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx=f(x_0)\int\limits_a^bdx$   jeb$\displaystyle \quad
\int\limits_a^bf(x)dx=f(x_0)(b-a)\/.\;\;\blacktriangleleft$

2.10. piezīme. 
$ \phantom{}$
 1. Nenegatīvas un nepārtrauktas funkcijas gadījumā šīm sekām var sniegt šādu ģeometrisku interpretāciju: eksistē tāds taisnstūris, kura laukums ir vienāds ar līklīnijas trapeces laukumu (2.2. zīm.). Taisnstūrim un līklīnijas trapecei ir kopīgs pamats, bet taisnstūra augstums ir $ f(x_0)$.

  2.2. zīm.

 2. Nosacījums, lai funkcija $ g$ saglabā zīmi, ir būtisks. Piemēram, ja izvēlas divas intervālā $ [0;2\pi]$ nepārtrauktas funkcijas $ f(x)=g(x)=\sin x$, tad, izskaitļojot integrāļus2.6

  $\displaystyle \int\limits_0^{2\pi}f(x)g(x)dx$   un$\displaystyle \quad\int\limits_0^{2\pi}g(x)dx\/,$

  iegūst, ka

  $\displaystyle \int\limits_0^{2\pi}f(x)g(x)dx=\pi$   un$\displaystyle \quad\int\limits_0^{2\pi}g(x)dx=0\/.$

  Šajā gadījumā nav tādas vērtības $ x_0\in[0;2\pi]$, kurai izpildītos vienādība

  $\displaystyle \int\limits_0^{2\pi}f(x)g(x)dx=f(x_0)\int\limits_0^{2\pi}g(x)dx\/.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.6. Noteiktā integrāļa vispārinājums Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2.4. Integrējamu funkciju klases

2002-11-06