next up previous contents Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.4. Integrējamu funkciju klases Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2.2. Darbū summas un to īpašības

2.3. Funkciju integrējamības nepieciešamais un pietiekamais nosacījums


2.2. teorēma. 
Intervālā $ [a;b]$ definēta un ierobežota funkcija ir integrējama šajā intervālā tad un tikai tad, ja jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka visiem $ [a;b]$ sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība $ S-s<\varepsilon$.

$ \blacktriangleright$ Nepieciešamība. Tā kā funkcija $ f$ - integrējama intervālā $ [a;b]$, tad eksistē galīga robeža

$\displaystyle \mathfrak{I}=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\sigma=\int^b\limits_af(x)dx\/.$

Pamatojoties uz šādas robežas definīciju, jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka visiem $ [a;b]$ sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert\sigma-\mathfrak{I}\vert<\frac{\varepsilon}{4}.$ (2.3)

Fiksē vienu tādu intervāla $ [a;b]$ sasmalcinājumu, kuram izpildās nevienādība (2.3). Šim intervāla $ [a;b]$ sasmalcinājumam atbilstošās Darbū summas apzīmē ar $ s$ un $ S$. Pēc Darbū summu 2. īpašības starppunktus var izvēlēties tā, lai izpildās nevienādības

$\displaystyle S-\sigma'<\frac{\varepsilon}{4}$ (2.4)

un

$\displaystyle \sigma''-s<\frac{\varepsilon}{4}.$ (2.5)

Nevienādība (2.3) izpildās arī integrālsummām $ \sigma'$ un $ \sigma''$.

Apskata

\begin{multline*}
\qquad S-s=(S-\sigma')+(\sigma'-\mathfrak{I})+(\mathfrak{I}-\s...
...+\frac{\varepsilon}{4}+
\frac{\varepsilon}{4}=\varepsilon.\qquad
\end{multline*}

Tādējādi

$\displaystyle S-s<\varepsilon.$ (2.6)

Pietiekamība. Pēc dotā jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka visiem intervāla $ [a;b]$ sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība (2.6).

Pēc Darbū summu 6. īpašības

$\displaystyle s\leq\underline{\mathfrak{I}}\leq\overline{\mathfrak{I}}\leq S.$ (2.7)

Apskata $ \overline{\mathfrak{I}}-\underline{\mathfrak{I}}\leq
S-s<\varepsilon$.

Tātad nenegatīvā konstante $ \overline{\mathfrak{I}}-\underline{\mathfrak{I}}$ ir pēc patikas maza. Seko, ka šī konstante ir nulle jeb $ \overline{\mathfrak{I}}=\underline{\mathfrak{I}}=\mathfrak{I}$. Tāpēc nevienādība (2.7) izskatās šādi:

$\displaystyle s\leq\mathfrak{I}\leq S.$ (2.8)

Pēc Darbū summu 1. īpašības

$\displaystyle s\leq\sigma\leq S.$ (2.9)

No nevienādības (2.8) atņemot nevienādību (2.9), iegūst nevienādību

$\displaystyle s-S\leq\mathfrak{I}-\sigma\leq S-s$

jeb

$\displaystyle -(S-s)\leq\mathfrak{I}-\sigma\leq (S-s).$ (2.10)

Nevienādība (2.10) ir ekvivalenta nevienādībai

$\displaystyle \vert\mathfrak{I}-\sigma\vert\leq S-s\/.$

Tā kā $ S-s<\varepsilon$, tad $ \vert\mathfrak{I}-\sigma\vert<\varepsilon$. Seko, ka $ \mathfrak{I}=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\sigma$. Tātad funkcija $ f$ ir integrējama intervālā $ [a;b]$. $ \blacktriangleleft$

2.5. piezīme. 
No 2.2. teorēmas izriet, ka vienādība $ \underline{\mathfrak{I}}=\overline{\mathfrak{I}}$ ir funkcijas integrējamības intervālā $ [a;b]$ nepieciešamais un pietiekamais nosacījums.

next up previous contents Matemātika DU TSC
Nākamais: 2.4. Integrējamu funkciju klases Augstāk: 2. NOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 2.2. Darbū summas un to īpašības

2002-11-06