nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.3.2. Integrēšana ar mainīgā aizvietošanu Augstāk: 3.3. Integrēšanas pamatmetodes noteiktajā integrālī Iepriekšējais: 3.3. Integrēšanas pamatmetodes noteiktajā integrālī

3.3.1. Parciālās integrēšanas formula

3.1. definīcija. 
Funkciju $ f$ sauc par nepārtraukti diferencējamu intervālā $ \mathfrak{I}$, ja tai eksistē šajā intervālā nepārtraukts atvasinājums.
3.2. teorēma. 
[Parciālā integrēšana noteiktajā integrālī]

Ja $ u,v$ ir nepārtraukti diferencējamas funkcijas intervālā $ [a;b]$, tad

$\displaystyle \boxed{\int\limits_a^bu(x)v'(x)dx=u(x)v(x)\mid_a^b-\int\limits_a^bu'(x)v(x)dx}$

jeb

$\displaystyle \boxed{\int\limits_a^budv=uv\big\vert _a^b-\int\limits_a^bvdu\/.}$

$ \blacktriangleright$ Visi integrāļi eksistē, jo zemintegrāļu funkcijas ir nepārtrauktas.

Apskata

$\displaystyle \int\limits_a^buv'dx+\int\limits_a^bu'vdx=\int\limits_a^b(uv'+u'v)dx\/.$

Tā kā $ uv'+u'v=(uv)'$, tad

$\displaystyle \int\limits_a^buv'dx+\int\limits_a^bu'vdx=\int\limits_a^b(uv')dx=uv\left\vert _a^b\right.\/.$

Tādējādi

$\displaystyle \int\limits_a^buv'dx=uv\big\vert _a^b-\int\limits_a^bu'vdx\/.\;\blacktriangleleft$

3.2. piemērs. 
Aprēķināt

$\displaystyle \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx\/.$

\begin{multline*}
\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=\left\vert
\begin{arra...
...{\frac{\pi}{2}}\cos x dx=\sin
x\big\vert _0^{\frac{\pi}{2}}=1.
\end{multline*}nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.3.2. Integrēšana ar mainīgā aizvietošanu Augstāk: 3.3. Integrēšanas pamatmetodes noteiktajā integrālī Iepriekšējais: 3.3. Integrēšanas pamatmetodes noteiktajā integrālī

2002-11-06