nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.4. Integrāļi no pāra vai nepāra Augstāk: 3.3. Integrēšanas pamatmetodes noteiktajā integrālī Iepriekšējais: 3.3.1. Parciālās integrēšanas formula

3.3.2. Integrēšana ar mainīgā aizvietošanu

3.3. teorēma. 
[Integrēšana ar mainīgā aizvietošanu noteiktajā integrālī]

Ja funkcija $ \varphi(t)$ ir nepārtraukti diferencējama intervālā ar galapunktiem $ \alpha$, $ \beta$ un attēlo šo intervālu par intervālu ar galapunktiem
$ a=\varphi(\alpha)$, $ b=\varphi(\beta)$, kurā ir definēta nepārtraukta funkcija $ f(x)$, tad ir spēkā formula
:

$\displaystyle \boxed{\int\limits_a^bf(x)dx=
\int\limits_\alpha^\beta f\bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)dt\/.}$

3.3. piezīme. 
Šajos integrāļos apakšējā integrēšanas robeža var būt arī lielāka par augšējo integrēšanas robežu.

$ \blacktriangleright$ Apskata divas palīgfunkcijas

$\displaystyle \Phi(t)=\int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(t)}f(x)dx$   un$\displaystyle \quad
\psi(t)=\int\limits_\alpha^tf\bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)dt\/,$

kur $ t$ pieder intervālam ar galapunktiem $ \alpha$, $ \beta$.

Acīmredzami

$\displaystyle \Phi'(t)=\psi'(t)=f\bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)\/,$

tāpēc

$\displaystyle \Phi(t)=\psi(t)+C$

jeb

$\displaystyle \int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(t)}f(x)dx=
\int\limits_\alpha^tf\bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)dt+C\/.$

Ievieto $ t=\alpha$ un iegūst, ka $ C=0$. Tātad

$\displaystyle \int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(t)}f(x)dx=
\int\limits_\alpha^tf\bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)dt\/.$

Ievieto $ t=\beta$.

$\displaystyle \int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}f(x)dx=
\int\limits_\alpha^\beta f\bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)dt\/.$

Tā kā $ \varphi(\alpha)=a$ un $ \varphi(\beta)=b$, tad

$\displaystyle \int\limits_a^bf(x)dx=\int\limits_\alpha^\beta \bigl(\varphi(t)\bigr)\varphi'(t)dt\/.
\;\blacktriangleleft$

3.4. piezīme. 
Izdarot mainīgā aizvietošanu noteiktajā integrālī un mainot integrēšanas robežas, nav jāatgriežas pie sākotnējā mainīgā.
3.3. piemērs. 
Aprēķināt

$\displaystyle \int\limits_0^a\sqrt{a^2-x^2} dx\/.$

\begin{multline*}
\int\limits_0^a\sqrt{a^2-x^2} dx=\left\vert
\begin{array}{c}
...
...\sin
2t\right)\bigg\vert _0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi a^2}{4}.
\end{multline*}


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.4. Integrāļi no pāra vai nepāra Augstāk: 3.3. Integrēšanas pamatmetodes noteiktajā integrālī Iepriekšējais: 3.3.1. Parciālās integrēšanas formula

2002-11-06