nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi Iepriekšējais: 6.5. Vingrinājumi

6.6. Uzdevumi


 1. Izmantojot definīciju, izpētīt uz konverģenci šādus neīstos integrāļus

  (a) $\displaystyle \;\;\int\limits_1^{+\infty}\frac{dx}{x^3};$ (b) $\displaystyle \;\;\int\limits_{-\infty}^0e^xdx;$    
  (c) $\displaystyle \;\;\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+1};$ (d) $\displaystyle \;\;\int\limits_0^4\frac{dx}{x\sqrt{x}};$    
  (e) $\displaystyle \;\;\int\limits_0^9\frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}.$   $\displaystyle \;\;$    

 2. Izmantojot salīdzināšanas teorēmas, izpētīt uz konverģenci šādus neīstos integrāļus

  (a) $\displaystyle \;\;\int\limits_0^{+\infty}\frac{dx}{x^3+4}$ (b) $\displaystyle \;\;\int\limits_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2+\sqrt[4]{x}}$    
  (c) $\displaystyle \;\;\int\limits_0^5\frac{dx}{\sqrt{x}+6x^4}$ (d) $\displaystyle \;\;\int\limits_1^3\frac{2^xdx}{(x-3)^4}$    nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: LITERATŪRA Augstāk: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi Iepriekšējais: 6.5. Vingrinājumi

2002-11-06