nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 6.6. Uzdevumi Augstāk: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi Iepriekšējais: 6.4. Jautājumi

6.5. Vingrinājumi


  1. Sniegt ģeometrisko interpretāciju konverģentam 1. veida neīstajam integrālim.
  2. Noskaidrot, pie kādām $ k$ vērtībām neīstais integrālis $ \int\limits_1^{+\infty}x^kdx$ konverģē, pie kādām $ k$ vērtībām diverģē.
  3. Sniegt ģeometrisko interpretāciju konverģentam 2. veida neīstajam integrālim.
  4. Noskaidrot, pie kādām $ k$ vērtībām neīstais integrālis $ \int\limits_a^b\frac{dx}{(b-x)^k}$ $ (a<b)$ konverģē un pie kādām $ k$ vērtībām tas diverģē.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 6.6. Uzdevumi Augstāk: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi Iepriekšējais: 6.4. Jautājumi

2002-11-06