nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 6.5. Vingrinājumi Augstāk: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi Iepriekšējais: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi

6.4. Jautājumi


  1. Definēt neīstos integrāļus.
  2. Definēt konverģentu 1. veida neīsto integrāli.
  3. Formulēt salīdzināšanas teorēmas 1. veida neīstajam integrālim.
  4. Definēt absolūti konverģentu 1. veida neīsto integrāli.
  5. Definēt nosacīti konverģentu 1. veida neīsto integrāli.
  6. Definēt konverģentu 2. veida neīsto integrāli.
  7. Formulēt salīdzināšanas teorēmas 2. veida neīstajam integrālim.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 6.5. Vingrinājumi Augstāk: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi Iepriekšējais: 6.3. Otrā veida neīstie integrāļi

2002-11-06