nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.2. Plaknes figūras kvadrējamības kritēriji Augstāk: 4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI Iepriekšējais: 4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI

4.1. Plaknes figūras laukums


4.1. definīcija. 
Par plaknes figūru $ F$ sauc katru ierobežotu4.1 plaknes punktu kopu.

Apskata plaknes figūrā $ F$ (4.1. zīm.) visu iespējamo ievilktu plaknes daudzstūru $ P$ $ (P\subset F)$ kopu $ \left\{P\right\}$ un visu iespējamo apvilktu plaknes daudzstūru $ Q$ $ (Q\supset F)$ kopu $ \{Q\}$. Plaknes daudzstūra $ P$ laukumu4.2apzīmē ar $ mP$, bet plaknes daudzstūra $ Q$ laukumu - atbilstoši ar $ mQ$.

Skaitļu kopa $ \{mP\}$ nav tukša4.3 un ir ierobežota no augšas ar jebkura apvilkta plaknes daudzstūra $ Q$ laukumu $ mQ$.

Eksistē galīgs $ \sup\limits_{P\subset F}\{mP\}$, kuru apzīmē $ m_*=m_*F$ un sauc par plaknes figūras $ F$ iekšējo laukumu.

Tādējādi

$\displaystyle m_*=m_*F=\sup\limits_{P\subset F}\{mP\}\/.$

Plaknes figūras $ F$ ārējo laukumu definē

$\displaystyle m^*=m^*F=\inf\limits_{Q\supset F}\{mQ\}\/.$

(Patstāvīgi pamatot ārējā laukuma eksistenci.)

Tā kā $ mP\leq mQ$, tad $ m_*F\leq m^*F$.

4.1. zīm.

4.2. definīcija. 
Plaknes figūru $ F$ sauc par kvadrējamu, ja tās iekšējais laukums sakrīt ar ārējo laukumu, t.i., $ m_*F=m^*F$, pie tam šo kopīgo skaitli sauc par figūras $ F$ laukumu un apzīmē $ mF$.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.2. Plaknes figūras kvadrējamības kritēriji Augstāk: 4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI Iepriekšējais: 4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI

2002-11-06