nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.3. Kvadrējamu figūru piemēri Augstāk: 4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI Iepriekšējais: 4.1. Plaknes figūras laukums

4.2. Plaknes figūras kvadrējamības kritēriji


4.1. teorēma. 
[Kvadrējamības 1. kritērijs]

Plaknes figūra $ F$ kvadrējama tad un tikai tad, ja jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds ievilkts plaknes daudzstūris $ P$ un tāds apvilkts plaknes daudzstūris $ Q$ $ (P\subset F\subset
Q)$, ka

$\displaystyle mQ-mP<\varepsilon\/.$

$ \blacktriangleright$ Nepieciešamība.

Tā kā $ F$ - kvadrējama figūra, tad $ m_*F=m^*F$. Saskaņā ar kopas $ \{mP\}$ augšējā sliekšņa $ m_*F$ definīciju jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds plaknes daudzstūris $ P$ $ (P\subset F)$, ka

$\displaystyle mP>m_*F-\frac{\varepsilon}{2}.$ (4.1)

Analogi eksistē tāds $ Q$ $ (F\supset Q)$, ka

$\displaystyle mQ<m^*F+\frac{\varepsilon}{2}.$ (4.2)

No nevienādības (4.2) atņem (4.1) un iegūst

$\displaystyle mQ-mP<\varepsilon\/.$

Pietiekamība.

Šoreiz jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tādi plaknes daudzstūri $ P$ un $ Q$
$ (P\subset F\subset
Q)$, ka $ mQ-mP<\varepsilon$.

No $ F$ iekšējā laukuma un ārējā laukuma definīcijas seko, ka

$\displaystyle mP\leq m_*F\leq m^*F\leq mQ\/.$

Tāpēc

$\displaystyle 0\leq m^*F-m_*F\leq mQ-mP\/.$

Tā kā $ mQ-mP<\varepsilon$, tad $ 0\leq m^*F-m_*F<\varepsilon$. Nenegatīvā konstante $ m^*F-m_*F$ var kļūt pēc patikas maza tikai tad, kad tā ir nulle.

Tādējādi $ m^*F=m_*F$. Plaknes figūra $ F$ - kvadrējama. $ \blacktriangleleft$
4.2. teorēma. 
[Kvadrējamības 2. kritērijs]

Plaknes figūra $ F$ kvadrējama tad un tikai tad, ja jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāda ievilkta kvadrējama plaknes figūra $ P$ un tāda apvilkta kvadrējama plaknes figūra $ Q$ $ (P\subset F\subset
Q)$, ka

$\displaystyle mQ-mP<\varepsilon\/.$

$ \blacktriangleright$ Nepieciešamība.

Saskaņā ar kvadrējamības 1. kritēriju (skat. 4.1. teorēmu) par tādām kvadrējamām plaknes figūrām var izvēlēties plaknes daudzstūrus.

Pietiekamība.

Šoreiz jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tādas kvadrējamas plaknes figūras $ P$ un $ Q$ $ (P\subset F\subset
Q)$, ka

$\displaystyle mQ-mP<\frac{\varepsilon}{2}\/.$

Tā kā $ Q$ - kvadrējama plaknes figūra, tad eksistē tāds plaknes daudzstūris $ \overline{Q}$ $ (\overline{Q}\supset Q)$, ka

$\displaystyle m\overline{Q}-mQ<\frac{\varepsilon}{4}\/.$

Analogi eksistē tāds plaknes daudzstūris $ \overline{P}$ $ (\overline{P}\subset P)$, ka

$\displaystyle mP-m\overline{P}<\frac{\varepsilon}{4}\/.$

Plaknes daudzstūriem $ \overline{P}$, $ \overline{Q}$ $ (\overline{P}\subset F\subset\overline{Q})$ izpildās

$\displaystyle m\overline{Q}-m\overline{P}=(m\overline{Q}-mQ)+(mQ-mP)+(mP-m\over...
...frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{4}=\varepsilon\/.$

Plaknes figūra $ F$ ir kvadrējama saskaņā ar kvadrējamības 1. kritēriju (skat. 4.1. teorēmu). $ \blacktriangleleft$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.3. Kvadrējamu figūru piemēri Augstāk: 4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI Iepriekšējais: 4.1. Plaknes figūras laukums

2002-11-06