nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.1. Plaknes figūras laukums Augstāk: int1ht Iepriekšējais: 3.8. Uzdevumi

4. KVADRĒJAMĪBAS KRITĒRIJI


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.1. Plaknes figūras laukums Augstāk: int1ht Iepriekšējais: 3.8. Uzdevumi

2002-11-06