nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Augstāk: 4.3. Kvadrējamu figūru piemēri Iepriekšējais: 4.3.1. Līklīnijas trapeces kvadrējamība un tās

4.3.2. Līklīnijas sektora kvadrējamība un tās laukums

Polārajā koordinātu sistēmā apskata plaknes figūru $ F$, kuru ierobežo divi stari $ \varphi=\alpha$, $ \varphi=\beta$ un intervālā nepārtrauktas un nenegatīvas funkcijas $ \rho=\rho(\varphi)$ grafiks (4.3. zīm.).

Šādu plaknes figūru sauc par līklīnijas sektoru.

4.3. zīm.

Lai pierādītu līklīnijas sektora kvadrējamību un aprēķinātu tā laukumu, rīkojas šādi:

Līklīnijas sektorā $ F$ ievelk kvadrējamu plaknes figūru $ P$, kas sastāv no tādiem riņķa sektoriem, kuriem centra leņķi ir $ \Delta\varphi_k=\varphi_k-\varphi_{k-1}$ un rādiusi atbilstoši $ m_k$.

Analogi ap $ F$ apvelk kvadrējamu plaknes figūru $ Q$ (šoreiz riņķa sektoru rādiusi ir $ M_k$).

Aprēķina $ P$ un $ Q$ laukumus:

$\displaystyle mP=\frac{1}{2}\sum\limits_{k=1}^nm_k^2\Delta\varphi_k,\quad
mQ=\frac{1}{2}\sum\limits_{k=1}^nM_k^2\Delta\varphi_k\/.$

Skaitļus $ mP$ un $ mQ$ var uzskatīt par funkcijas $ \frac{1}{2}\rho^2(\varphi)$ Darbū summām, kas atbilst izveidotajam intervāla $ [\alpha;\beta]$ sasmalcinājumam. Tādējādi
$ s=mP$ un $ S=mQ$.

Tā kā funkcija $ \frac{1}{2}\rho^2(\varphi)$ nepārtraukta intervālā $ [\alpha;\beta]$, tad tā ir integrējama šajā intervālā un saskaņā ar integrējamības kritēriju jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta_\varepsilon>0$, ka visiem intervāla $ [\alpha;\beta]$ sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība $ S-s<\varepsilon$. Tādējādi eksistē tādas kvadrējamas plaknes figūras $ P$ un $ Q$ $ (P\subset F\subset
Q)$, ka $ mQ-mP<\varepsilon$. Saskaņā ar kvadrējamības 2. kritēriju (skat. 4.2. teorēmu) $ F$ ir kvadrējama figūra.

Apzīmē integrāli $ \frac{1}{2}\int\limits_\alpha^\beta\rho^2(\varphi)d\varphi$ ar $ \mathfrak{I}$ un līklīnijas sektora laukumu ar $ mF$. Tā kā divas konstantes $ \mathfrak{I}$ un $ mF$ ir iekļautas starp $ mP$ un $ mQ$, kuri var kļūt pēc patikas tuvi, tad $ mF=\mathfrak{I}$ jeb

$\displaystyle \boxed{mF=\frac{1}{2}\int\limits_\alpha^\beta\rho^2(\varphi)d\varphi.}$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Augstāk: 4.3. Kvadrējamu figūru piemēri Iepriekšējais: 4.3.1. Līklīnijas trapeces kvadrējamība un tās

2002-11-06