nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.7. Uzdevumi Augstāk: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Iepriekšējais: 4.5. Jautājumi

4.6. Vingrinājumi


  1. Definēt telpas ķermeni.
  2. Definēt telpas ķermeņa iekšējo un ārējo tilpumu.
  3. Definēt kubējamu telpas ķermeni un tā tilpumu.
  4. Formulēt un pierādīt telpas ķermeņa kubējamības 1. kritēriju (skat. 4.1. teorēmu).
  5. Formulēt un pierādīt telpas ķermeņa kubējamības 2. kritēriju (skat. 4.2. teorēmu).
  6. Pamatot taisna cilindra kubējamību un iegūt tā tilpuma aprēķināšanas formulu.
  7. Formulēt telpas ķermeņa tilpuma īpašības un pierādīt tilpuma aditivitāti.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.7. Uzdevumi Augstāk: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Iepriekšējais: 4.5. Jautājumi

2002-11-06