nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.6. Vingrinājumi Augstāk: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Iepriekšējais: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības

4.5. Jautājumi


  1. Definēt plaknes figūru.
  2. Definēt plaknes figūras iekšējo un ārējo laukumu.
  3. Definēt kvadrējamu plaknes figūru un tās laukumu.
  4. Formulēt plaknes figūras kvadrējamības kritērijus.
  5. Definēt līklīnijas trapeci un uzrakstīt formulu tās laukuma aprēķināšanai.
  6. Definēt līklīnijas sektoru un uzrakstīt formulu tā laukuma aprēķināšanai.
  7. Formulēt plaknes figūras laukuma īpašības.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.6. Vingrinājumi Augstāk: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Iepriekšējais: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības

2002-11-06