nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI Augstāk: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Iepriekšējais: 4.6. Vingrinājumi

4.7. Uzdevumi


  1. Aprēķināt laukumu figūrai, kuru ierobežo šādas līnijas:
    1. $ y=x^2+1$, $ x=-1$, $ x=2$ un abscisu ass;
    2. $ x+2y-8=0$, $ y=1$, $ y=3$ un ordinātu ass;
    3. Bernulli lemniskāta $ \rho=a\sqrt{\cos 2\varphi}$;
    4. kardioīda $ \rho=2a(1+\cos\varphi)$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI Augstāk: 4.4. Plaknes figūras laukuma īpašības Iepriekšējais: 4.6. Vingrinājumi

2002-11-06