nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.1. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli Augstāk: int1ht Iepriekšējais: 4.7. Uzdevumi

5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.1. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli Augstāk: int1ht Iepriekšējais: 4.7. Uzdevumi

2002-11-06