nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.7. Jautājumi Augstāk: 5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI Iepriekšējais: 5.5. Materiālas līnijas masas, statisko momentu

5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu un masas centra aprēķināšana ar noteikto integrāli


Apskata līklīnijas trapeci kā materiālu figūru ar konstantu blīvumu $ \mu$, kas izsaka laukuma vienas vienības masu.

Izveido intervāla $ [a;b]$ sasmalcinājumu

$\displaystyle a=x_0<x_1<\cdots<x_{k-1}<x_k<\cdots<x_n=b$

ar sasmalcinājuma soli $ \lambda=\max\limits_{1\leq k\leq n}\Delta x_k$.

Līklīnijas trapece tiek sadalīta elementārjoslās (5.18. zīm.).

5.18. zīm.

Izvēlas patvaļīgu $ \xi_k\in[x_{k-1};x_k]$ $ (k=1,2,\ldots,n)$. Katras elementārjoslas laukums aptuveni vienāds ar $ f(\xi_k)\Delta
x_k$, bet masa ir $ \mu f(\xi_k)\Delta x_k$. Uzskata, ka elementārjoslas masa ir koncentrēta punktā $ P_k\left(\xi_k;\frac{1}{2}f(\xi_k)\right)$. Šādas punktu sistēmas statiskie momenti pret koordinātu asīm atbilstoši ir

$\displaystyle \sum\limits_{k=1}^n\frac{1}{2}f(\xi_k)\mu f(\xi_k)\Delta x_k= \frac{1}{2}\mu\sum\limits_{k=1}^nf^2(\xi_k)\Delta x_k,$    
$\displaystyle \sum\limits_{k=1}^n\xi_k\mu f(\xi_k)\Delta x_k= \mu\sum\limits_{k=1}^n\xi_kf(\xi_k)\Delta x_k.$    

Šīs summas aptuveni izsaka līklīnijas trapeces statiskos momentus pret koordinātu asīm.

Līklīnijas trapeces statiskie momenti pret koordinātu asīm ir vienādi

$\displaystyle M_x=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\frac{1}{2}\mu\sum\limits_{...
...0}\sum\limits_{k=1}^nf^2(\xi_k)\Delta
x_k=\frac{1}{2}\mu\int\limits_a^bf^2(x)dx$

un

$\displaystyle M_y=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\mu\sum\limits_{k=1}^n\xi_kf(\xi_k)\Delta x_k=
\mu\int\limits_a^bxf(x)dx\/.$

(Pamatot šādu robežu eksistenci.)

Tādējādi

$\displaystyle \boxed{ \begin{array}{l} M_x=\frac{1}{2}\mu\int\limits_a^bf^2(x)dx, \\  M_y=\mu\int\limits_a^bxf(x)dx. \\  \end{array}}$ (5.13)

Līklīnijas trapeces masa $ m=\mu S$, kur $ S=\int\limits_a^bf(x)dx$ - līklīnijas trapeces laukums.

Masas centra koordinātas

$\displaystyle \boxed{\begin{array}{l} x_c=\frac{M_y}{m}=\frac{1}{S}\int\limits_...
...dx, \\  y_c=\frac{M_x}{m}=\frac{1}{2S}\int\limits_a^bf^2(x)dx. \\  \end{array}}$ (5.14)

5.8. piemērs. 
Aprēķināt masas centru homogēnai figūrai, kuru ierobežo parabola $ y=1-x^2$ un abscisu (5.19. zīm.).

5.19. zīm.

Tā kā figūra ir simetriska attiecībā pret ordinātu asi, tad $ x_c=0$.

Atrod

$\displaystyle y_c=\frac{1}{2S}\int\limits_{-1}^1(1-x^2)^2dx=
\frac{1}{2S}\int\limits_{-1}^1(1-2x^2+x^4)dx=\frac{8}{15S}\/,$

kur

$\displaystyle S=\int\limits_{-1}^1(1-x^2)dx=\frac{4}{3}\/.$

Tādējādi

$\displaystyle y_c=\frac{8}{15}\cdot\frac{3}{4}=\frac{2}{5}\quad C\left(0;\frac{2}{5}\right)\/.$

5.6. piezīme. 
Ja homogēnu plaknes figūru no augšas ierobežo līnija
$ y=g(x)$, no apakšas $ y=f(x)$, bet no sāniem taisnes $ x=a$ un $ x=b$ (5.20. zīm.), tad figūras masas centra koordinātas atrod pēc formulām

$\displaystyle \boxed{\begin{array}{l} x_c=\frac{1}{S}\int\limits_a^bx\bigl(g(x)...
...\  y_c=\frac{1}{2S}\int\limits_a^bx\bigl(g^2(x)-f^2(x)\bigr)dx.\\  \end{array}}$ (5.15)

5.20. zīm.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.7. Jautājumi Augstāk: 5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI Iepriekšējais: 5.5. Materiālas līnijas masas, statisko momentu

2002-11-06