nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.8. Vingrinājumi Augstāk: 5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu Iepriekšējais: 5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu

5.7. Jautājumi


 1. Paskaidrot, kā ar noteikto integrāli aprēķina plaknes figūras laukumu.
 2. Definēt rektificējamu līkni un tās garumu.
 3. Paskaidrot, kā ar noteikto integrāli aprēķina gludas līknes garumu.
 4. Uzrakstīt formulu ķermeņa tilpuma aprēķināšanai pēc tā šķērsgriezuma laukuma.
 5. Formulēt Kavaljēri principu.
 6. Uzrakstīt formulu rotācijas ķermeņa tilpuma aprēķināšanai.
 7. Uzrakstīt formulu materiālās līknes masas aprēķināšanai.
 8. Definēt materiāla punkta un materiālu punktu sistēmas statisko momentu pret asi.
 9. Uzrakstīt formulas materiālas līknes statisko momentu attiecībā pret koordinātu asīm aprēķināšanai.
 10. Definēt materiālu punktu sistēmas masas centru.
 11. Uzrakstīt formulas materiālas līknes masas centra aprēķināšanai.
 12. Uzrakstīt formulu homogēnas materiālas figūras statisko momentu attiecībā pret koordinātu asīm aprēķināšanai.
 13. Uzrakstīt formulas homogēnas materiālas figūras masas centra aprēķināšanai.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.8. Vingrinājumi Augstāk: 5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu Iepriekšējais: 5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu

2002-11-06