nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.9. Uzdevumi Augstāk: 5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu Iepriekšējais: 5.7. Jautājumi

5.8. Vingrinājumi


  1. Izmantojot ķermeņa tilpuma aprēķināšanas formulu pēc tā šķērsgriezuma laukuma, iegūt formulu piramīdas, konusa un lodes tilpuma aprēķināšanai.
  2. Iegūt formulu ķermeņa, kas rodas, līklīnijas trapecei rotējot ap ordinātu asi, tilpuma aprēķināšanai.
  3. Iegūt formulu virsmas, kas rodas intervālā $ [a;b]$ nepārtraukti diferencējamas funkcijas $ f(x)$ grafikam rotējot ap abscisu asi, laukuma aprēķināšanai.
  4. Pamatot materiālas līknes, kas ir intervālā $ [a;b]$ nepārtraukti diferencējamas funkcijas grafiks, statisko momentu attiecībā pret koordinātu asīm eksistenci.
  5. Pamatot homogēnas materiālas figūras statisko momentu attiecībā pret koordinātu asīm eksistenci.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.9. Uzdevumi Augstāk: 5.6. Homogēnas plaknes figūras statisko momentu Iepriekšējais: 5.7. Jautājumi

2002-11-06