nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.3. Līknes garuma aprēķināšana ar noteikto Augstāk: 5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI Iepriekšējais: 5.1. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

5.2. Rektificējama (iztaisnojama) līkne un tās garums


Plaknē apskata līkni $ AB$ ($ A$ - līknes sākuma, bet $ B$ - beigu punkts). Sadala šo līkni ar punktiem $ M_1, M_2, \ldots, M_{n-1}$ (5.6. zīm.). Savienojot blakus esošos punktus ar taisnes nogriežņiem, iegūst līknē $ AB$ ievilktu lauztu līniju, kas sastāv no nogriežņiem $ M_0M_1, M_1M_2, \ldots, M_{n-1}M_n$, kur $ M_0$ sakrīt ar punktu $ A$, bet $ M_n$ sakrīt ar punktu $ B$.

5.6. zīm.

Aprēķina šīs ievilktās lauztās līnijas perimetru

$\displaystyle P=\sum\limits_{k=1}^nM_{k-1}M_k.$ (5.3)

Apzīmē ar $ \lambda=\max\limits_{1\leq k\leq n}M_{k-1}M_k$.

5.1. definīcija. 
Ja summai (5.3) eksistē galīga robeža $ s$, kad $ \lambda\rightarrow 0$, t.i., jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta
>0$, ka visiem līknes $ AB$ sasmalcinājumiem ar soli $ \lambda <\delta$ izpildās nevienādība $ \vert P-s\vert<\varepsilon$, tad līkni $ AB$ sauc par rektificējamu (iztaisnojamu), pie tam robežu $ s$ sauc par līknes garumu.

Tādējādi

$\displaystyle \boxed{s=\lim\limits_{\lambda\rightarrow 0}\sum\limits_{k=1}^nM_{k-1}M_k\/.}$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 5.3. Līknes garuma aprēķināšana ar noteikto Augstāk: 5. NOTEIKTĀ INTEGRĀĻA LIETOJUMI Iepriekšējais: 5.1. Laukuma aprēķināšana ar noteikto integrāli

2002-11-06