nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Sakarība starp noteikto un nenoteikto Augstāk: 3. INTEGRĀLIS AR MAINĪGU AUGŠĒJO ROBEŽU Iepriekšējais: 3. INTEGRĀLIS AR MAINĪGU AUGŠĒJO ROBEŽU

3.1. Integrāļa ar mainīgu augšējo robežu īpašības


Ja $ f$ ir intervālā $ [a;b]$ integrējama funkcija, tad saskaņā ar noteiktā integrāļa 2. īpašību tā ir integrējama katrā no intervāliem $ [a;x]$ ($ x\in[a;b]$), pie tam šāda integrāļa vērtība ir atkarīga no $ x$.

Tādējādi integrālis ar mainīgu augšējo robežu ir šīs augšējās robežas funkcija, t.i.,

$\displaystyle \boxed{\int\limits_a^xf(t)dt=\Phi(x),\quad x\in[a;b].}$

1. īpašība.
[Integrāļa ar mainīgu augšējo robežu nepārtrauktība]

Ja $ f$ ir intervālā $ [a;b]$ integrējama funkcija, tad $ \Phi$ ir nepārtraukta šajā intervālā funkcija.

$ \blacktriangleright$ Izvēlas patvaļīgu $ x\in[a;b]$ un patvaļīgu $ \Delta x$, bet tādu, lai
$ x+\Delta x\in[a;b]$, un apskata

\begin{multline*}
\Delta\Phi(x)=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)=\int\limits_a^{x+\Delta...
...x}f(t)dt-\int\limits_a^xf(t)dt=\int\limits_x^{x+\Delta x}f(t)dt.
\end{multline*}

$\displaystyle \bigl\vert\Delta\Phi(x)\bigr\vert=\left\vert\int\limits_x^{x+\Delta x}f(t)dt\right\vert\leq M\vert\Delta x\vert\/,$

kur $ M=\sup\limits_{[a;b]}\vert f(x)\vert$. (Tāda galīga vērtība eksistē, jo $ f$ ir ierobežota kā integrējama funkcija).

Jebkuram $ \varepsilon >0$ eksistē tāds $ \delta=\frac{\varepsilon}{M}>0$, ka visiem $ \Delta x$, kuriem $ \vert\Delta x\vert<\delta$, izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert\Delta\Phi(x)\vert<M\delta=M\frac{\varepsilon}{M}=\varepsilon\/.$

Tādējādi $ \Phi$ ir nepārtraukta funkcija intervālā $ [a;b]$. $ \blacktriangleleft$

Sekas.
Ja $ \varphi$ ir nepārtraukta, bet $ f$ ir integrējama intervālā $ [a;b]$ funkcija, tad saskaņā ar teorēmu par saliktas funkcijas nepārtrauktību

$\displaystyle \psi(x)=\int\limits_a^{\varphi(x)}f(t)dt$

nepārtraukta šajā intervālā funkcija.

(Pierādīt patstāvīgi.)

2. īpašība.
[Integrāļa ar mainīgu augšējo robežu diferencēšana]

Ja $ f$ ir nepārtraukta intervālā $ [a;b]$ funkcija, tad $ \Phi$ ir diferencējama šajā intervālā funkcija, pie tam

$\displaystyle \Phi'(x)=f(x)$   jeb$\displaystyle \quad\left(\int\limits_a^xf(t)dt\right)'=f(x)\/.$

(Integrāļa ar mainīgu augšējo robežu atvasinājums ir vienāds ar zemintegrāļa funkciju, kas izskaitļota augšējās robežas punktā.)

$ \blacktriangleright$ Tāpat kā iepriekš, izvēlas patvaļīgu $ x\in[a;b]$ un $ \Delta x$ tādu, lai
$ x+\Delta x\in[a;b]$.

Apskata

$\displaystyle \Delta\Phi(x)=\int\limits_a^{x+\Delta x}f(t)dt-\int\limits_a^xf(t)dt=
\int\limits_x^{x+\Delta x}f(t)dt=f(x+\Theta\Delta x)\Delta x\/,$

kur $ 0\leq\Theta\leq 1$.

(Tika pielietota teorēma par noteiktā integrāļa vidējo vērtību.)

Apskata attiecību

$\displaystyle \frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta
x}=f(x+\Theta\Delta x)\/.$

Tā kā $ f$ ir nepārtraukta funkcija, tad eksistē robeža šīs vienādības labajai pusei, kad $ \Delta
x\rightarrow 0$ un tā ir vienāda ar $ f(x)$. Tāpēc eksistē arī robeža šīs vienādības kreisajai pusei, kad $ \Delta
x\rightarrow 0$, pie tam

$\displaystyle \lim\limits_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta x}=f(x)\/.$

Tādējādi eksistē $ \Phi'(x)=f(x)$. $ \blacktriangleleft$
Sekas.
Ja $ \varphi$ ir diferencējama, bet $ f$ ir nepārtraukta intervālā $ [a;b]$ funkcija, tad saskaņā ar teorēmu par saliktas funkcijas diferencēšanu

$\displaystyle \psi(x)=\int\limits_a^{\varphi(x)}f(t)dt$

ir diferencējama šajā intervālā funkcija, pie tam

$\displaystyle \psi'(x)=\left(\int\limits_a^{\varphi(x)}f(t)dt\right)'=
f\bigl(\varphi(x)\bigr)\varphi'(x)\/.$

(Pierādīt patstāvīgi.)

3.1. piezīme. 
Teorēma par noteiktā integrāļa atvasināšanu pēc mainīgās augšējās integrēšanas robežas ir viena no matemātiskās analīzes pamatteorēmām. Šī teorēma izsaka, ka $ \int\limits_a^xf(t)dt$ ir viena no intervālā $ [a;b]$ nepārtrauktas funkcijas primitīvajām funkcijām. Tādējādi jebkurai intervālā $ [a;b]$ nepārtrauktai funkcijai eksistē primitīvā funkcija un viena no tām ir $ \int\limits_a^xf(t)dt$.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Sakarība starp noteikto un nenoteikto Augstāk: 3. INTEGRĀLIS AR MAINĪGU AUGŠĒJO ROBEŽU Iepriekšējais: 3. INTEGRĀLIS AR MAINĪGU AUGŠĒJO ROBEŽU

2002-11-06