nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Vingrinājumi Augstāk: 3.5. Logaritmiskās funkcijas definēšana ar integrāli Iepriekšējais: 3.5. Logaritmiskās funkcijas definēšana ar integrāli

3.6. Jautājumi


  1. Sniegt ģeometrisko interpretāciju integrālim ar mainīgu augšējo robežu.
  2. Formulēt integrāļa ar mainīgu augšējo robežu īpašības.
  3. Uzrakstīt Ņūtona-Leibnica formulu.
  4. Formulēt parciālās integrēšanas formulu noteiktajā integrālī.
  5. Paskaidrot substitūciju metodes pielietošanu noteiktajā integrālī.
  6. Ar ko atšķiras substitūciju metode noteiktajā integrālī no substitūciju metodes nenoteiktajā integrālī?
  7. Paskaidrot, kā izskaitļo noteiktos integrāļus no pāra vai nepāra funkcijas intervālā $ [-a;a]$.
  8. Ar integrāli definēt logaritmisko funkciju.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Vingrinājumi Augstāk: 3.5. Logaritmiskās funkcijas definēšana ar integrāli Iepriekšējais: 3.5. Logaritmiskās funkcijas definēšana ar integrāli

2002-11-06