nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.8. Uzdevumi Augstāk: 3.5. Logaritmiskās funkcijas definēšana ar integrāli Iepriekšējais: 3.6. Jautājumi

3.7. Vingrinājumi


 1. Pierādīt 1. un 2.  īpašības sekas.
 2. Pamatot primitīvās funkcijas eksistenci katrai intervālā $ [a;b]$ nepārtrauktai funkcijai.
 3. Formulēt un pierādīt teorēmas par integrāļa ar mainīgu apakšējo robežu nepārtrauktību un diferencēšanu.
 4. Atvasināt šādas funkcijas:
  1. $ F(x)=\int\limits_x^0\sqrt{1+t^4}dt$;
  2. $ F(x)=\int\limits_x^{x^2}e^{-t^2}dt$.
 5. Aprēķināt šādus noteiktos integrāļus:
  1. $ \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx$;
  2. $ \int\limits_0^1xe^xdx$;
  3. $ \int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{\sin
x}$.
 6. Sniegt ģeometrisko interpretāciju integrālim no pāra vai nepāra funkcijas intervālā $ [-a;a]$.
 7. Formulēt un pamatot funkcijas $ \log_ax$ svarīgākās īpašības.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.8. Uzdevumi Augstāk: 3.5. Logaritmiskās funkcijas definēšana ar integrāli Iepriekšējais: 3.6. Jautājumi

2002-11-06