nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.6. Iracionālu funkciju integrēšana Augstāk: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 1.4.2. Integrēšana ar mainīgā aizvietošanu

1.5. Racionālu funkciju integrēšana


Apskata šāda veida integrāļus: $ \int R(x)dx$, kur $ R$ ir racionāla funkcija. Katru racionālu funkciju var izteikt kā divu polinomu attiecību, t.i.,

$\displaystyle R(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}\/.$

Ja daļa $ \frac{P(x)}{Q(x)}$ nav īsta, t.i., skaitītāja pakāpe nav zemāka (vienāda vai lielāka) par saucēja pakāpi, tad šādu daļu var izteikt kā kaut kāda polinoma un īstas daļas summu.

Apskata īstu daļu $ \frac{P(x)}{Q(x)}$. Pieņem, ka $ Q$ ir $ n$-tās pakāpes polinoms. No algebras kursa zināms, ka katru $ n$-tās pakāpes polinomu $ Q$ ar reāliem koeficientiem var izteikt šādi:

$\displaystyle Q(x)=a_0(x-\alpha_1)^{m_1}\cdots (x-\alpha_r)^{m_r}(x^2+p_1x+q_1)^{n_1}\cdots
(x^2+p_sx+q_s)^{n_s}\/,$

kur

$ \alpha_1,\ldots,\alpha_r$ ir šī polinoma reālās saknes,

$ p_1,\ldots,p_s$, $ q_1,\ldots, q_s$ - reāli skaitļi,

$ m_1,\ldots, m_r$, $ n_1,\ldots, n_s$ - naturāli skaitļi (atbilstošo sakņu kārtas),
pie tam $ m_1+\cdots+m_r+2n_1+\cdots+2n_s=n$ un kvadrāttrinomiem
$ x^2+p_1x+q_1,\ldots, \;x^2+p_sx+q_s$ nav reālu sakņu.

Īstu daļu var izteikt šādi:

$\displaystyle \frac{P(x)}{Q(x)}$ $\displaystyle =\frac{A_{11}}{x-\alpha_1}+\frac{A_{12}}{(x-\alpha_1)^{2}}+\cdots+ \frac{A_{1m_1}}{(x-\alpha_1)^{m_1}}+\cdots+$    
  $\displaystyle +\frac{A_{r1}}{x-\alpha_r}+\frac{A_{r2}}{(x-\alpha_r)^{2}}+\cdots +\frac{A_{rm_r}}{(x-\alpha_r)^{m_r}}+$    
  $\displaystyle + \frac{M_{11}x+N_{11}}{x^2+p_1x+q_1}+\frac{M_{12}x+N_{12}}{(x^2+p_1x+q_1)^2} +\cdots +\frac{M_{1n_1}x+N_{1n_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{n_1}}+\cdots+$    
  $\displaystyle +\frac{M_{s1}x+N_{s1}}{x^2+p_sx+q_s}+\frac{M_{s2}x+N_{s2}}{(x^2+p_sx+q_s)^2}+\cdots+ \frac{M_{sn_s}x+N_{sn_s}}{(x^2+p_sx+q_s)^{n_s}},$    

kur

$ A_{11},\ldots,A_{1m_1},\ldots,A_{r1},\ldots,A_{rm_r}$,

$ M_{11},\ldots,M_{1n_1},\ldots,M_{sn_s}$,

$ N_{11},\ldots,N_{1n_1},\ldots,N_{s1},\ldots,N_{sn_s}$
ir reāli skaitļi, kurus atrod ar nenoteikto koeficientu metodi. Parasti koeficientus apzīmē ar burtiem $ A, B, C$ utt.

Piemēram,

\begin{multline*}
\frac{x^2+x+1}{x^3-x^2+x-1}=\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x^2+1)}=\frac...
...c{Bx+C}{x^2+1}=\\
=\frac{A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+1)}\/.
\end{multline*}

Seko, ka

$\displaystyle x^2+x+1=A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1)\/.$

Pielīdzina polinomu koeficientus pie $ x$ vienādām pakāpēm un iegūst šādu vienādojumu sistēmu:

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
A+B=1, \\
-B+C=1, \\
A-C=1.
\end{array}\right.$

Šīs sistēmas atrisinājums ir

$\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
A=\frac{3}{2}, \\
B=-\frac{1}{2}, \\
C=\frac{1}{2}.
\end{array}\right.$

Tādējādi

$\displaystyle \frac{x^2+x+1}{x^3-x^2+x-1}=\frac{\frac{3}{2}}{x-1}+\frac{-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}{x^2+1}\/.$

Vienādojumu sistēmu var arī iegūt, ja vienādībā

$\displaystyle x^2+x+1=A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1)$

$ x$ vietā liek $ 3$ patvaļīgas vērtības, piemēram, $ x=1$, $ x=0$, $ x=-1$.

Apskata vēl vienu daļu.

$\displaystyle \frac{2x+7}{x^3+2x^2-3x}=\frac{2x+7}{x(x-1)(x+3)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x+3}\/.$

Seko, ka

$\displaystyle 2x+7=A(x-1)(x+3)+Bx(x+3)+Cx(x-1)\/.$

Argumenta vietā ievieto vērtības $ x=0$, $ x=1$, $ x=-3$ un iegūst, ka $ A=-\frac{7}{3}$, $ B=\frac{9}{4}$, $ C=\frac{1}{12}$.

Tādējādi

$\displaystyle \frac{2x+7}{x^3+2x^2-3x}=\frac{-\frac{7}{3}}{x}+\frac{\frac{9}{4}}{x-1}+\frac{\frac{1}{12}}{x+3}\/.$

Izteiksmes

$\displaystyle \frac{A}{x-\alpha},\; \frac{A}{(x-\alpha)^n},\;
\frac{Mx+N}{x^2+px+q}, \;\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}\/,$

kur kvadrāttrinomam $ x^2+px+q$ nav reālu sakņu, sauc par elemetārdaļām.

Jebkurā intervālā, kas nesatur $ \alpha$,

$\displaystyle \int\frac{A}{x-\alpha}\,dx=A\ln\vert x-\alpha\vert+C\/,$

\begin{multline*}
\int\frac{A}{(x-\alpha)^n}\,dx=A\int(x-\alpha)^{-n}dx=A\frac{(x-\alpha)^{-n+1}}{-n+1}+C=\\
=\frac{A}{(1-n)(x-\alpha)^{n-1}}+C.
\end{multline*}

\begin{multline*}
\int\frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,dx=\frac{M}{2}\int\frac{(2x+p)dx}{x...
...)+\frac{2N-Mp}{\sqrt{4q-p^2}}\arctg\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+C.
\end{multline*}

1.7. piezīme. 
Risinot uzdevumus, šo formulu nelieto, bet izmanto paņēmienu, ar kuru tā tiek iegūta.
1.13. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{x-2}{x^2+x+1}dx\/.$

\begin{multline*}
\int\frac{x-2}{x^2+x+1}dx=\frac{1}{2}\int\frac{(2x+1)-5}{x^2+...
...2}\ln(x^2+x+1)-\frac{5}{\sqrt{3}}\arctg\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.
\end{multline*}

Integrāļa $ \int\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}dx$ atrašana ir diezgan sarežģīta. Virpirms apskata integrāli $ \int\frac{dz}{(z^2+a^2)^n}$ ( $ a\in\mathbb{R}$, $ n\in\mathbb{N}$, $ n>1$).

\begin{multline*}
\int\frac{dz}{(z^2+a^2)^n}=\frac{1}{a^2}\int\frac{(z^2+a^2)-z^...
...+a^2)^{n-1}}-\\
-\frac{1}{2a^2}\int z\frac{2z dz}{(z^2+a^2)^n}.
\end{multline*}

Integrāļa $ \int\limits z\frac{2z dz}{(z^2+a^2)^n}$ atrašanai pielieto parciālās integrēšanas formulu.

\begin{multline*}
\int z\frac{2z dz}{(z^2+a^2)^n}=\left\vert\begin{array}{c}
u=...
...-n)(z^2+a^2)^{n-1}}-\frac{1}{1-n}\int\frac{dz}{(z^2+a^2)^{n-1}}.
\end{multline*}

Tātad

\begin{multline*}
\int\frac{dz}{(z^2+a^2)^n}=\frac{1}{a^2}\int\frac{dz}{(z^2+a^a...
...)^{n-1}}+\frac{2n-3}{2(n-1)a^2}\int\frac{dz}{(z^2+a^2)^{n-1}}\/.
\end{multline*}

Tika iegūta formula, kuru sauc par rekurences formulu. Šī formula integrāļa $ \int\frac{dz}{(z^2+a^2)^n}$ izskaitļošanu reducē uz integrāļa $ \int\frac{dz}{(z^2+a^2)^{n-1}}$ izskaitļošanu.

Piemēram, pie $ n=2$ iegūst formulu:

\begin{multline*}
\int\frac{dz}{(z^2+a^2)^2}=\frac{z}{2a^2(z^2+a^2)}+\frac{1}{2a...
...=\\
=\frac{z}{2a^2(z^2+a^2)}+\frac{1}{2a^3}\arctg\frac{z}{a}+C.
\end{multline*}

1.8. piezīme. 
Integrāļa $ \int\frac{dz}{(z^2+a^2)^{n-1}}$ izskaitļošanai savukārt var atkal pielietot rekurences formulu utt., kamēr nonāk pie tabulārā integrāļa.

Visbeidzot

\begin{multline*}
\int\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}dx=\frac{M}{2}\int\frac{2x+p}{(x^...
...1-n)(x^2+px+q)^{n-1}}+\frac{2N-Mp}{2}\int\frac{dz}{(z^2+a^2)^n},
\end{multline*}

kur $ z=x+\frac{p}{2}$ un $ a=\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}$.

Integrāli $ \int\frac{dz}{(z^2+a^2)^n}$ var atrast, izmantojot rekurences formulu.
1.14. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{x+4}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}dx\/.$

\begin{multline*}
\frac{x+4}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}dx=\frac{x+4}{(x-1)^2(x^2+1)}=\\ =\frac{A}{(x-1)^2}
+\frac{B}{x-1}+\frac{Cx+D}{x^2+1}.
\end{multline*}

$\displaystyle x+4=A(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)+(Cx+D)(x-1)^2\/.$

Ievieto $ x=1$, iegūst $ A=\frac{5}{2}$. Pārējos koeficientus atrod, pielīdzinot koeficientus pie vienādām $ x$ pakāpēm. Iegūst, ka $ B=-2$, $ C=2$, $ D=-\frac{1}{2}$.

$\displaystyle \frac{x+4}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}=\frac{\frac{5}{2}}{(x-1)^2}+
\frac{-2}{x-1}+\frac{2x-\frac{1}{2}}{x^2+1}$

un

\begin{multline*}
\int\frac{x+4}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}dx=\frac{5}{2}\int\frac{dx}{...
...(x-1)}-2\ln\vert x-1\vert+\\
+\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}\arctg x+C.
\end{multline*}

1.15. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{dx}{x^2-a^2}\/.$

$\displaystyle \frac{1}{x^2-a^2}=\frac{1}{(x-a)(x+a)}=\frac{A}{x-a}+\frac{B}{x+a}\/.$    
$\displaystyle 1=A(x+a)+B(x-a)\/.$    

Argumenta vietā ievieto $ x=a$ un $ x=-a$. Iegūst, ka $ A=\frac{1}{2a}$ un $ B=-\frac{1}{2a}$.

Tādējādi

$\displaystyle \frac{1}{x^2-a^2}=\frac{\frac{1}{2a}}{x-a}+\frac{-\frac{1}{2a}}{x+a}$

un

$\displaystyle \int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\vert x-a\vert-\frac{1}{2a}\ln\vert x+a\vert+C=
\frac{1}{2a}\ln\left\vert\frac{x-a}{x+a}\right\vert+C\/.$

Arī šo integrāli pievieno pamatintegrāļu tabulai.

$\displaystyle 20.\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left\vert\frac{x-a}{x+a}\right\vert+C\/.$

1.16. piemērs. 
Atrast

$\displaystyle \int\frac{2x^3-13x^2+29x-20}{x^2-6x+11}dx\/.$

Daļa nav īsta, tāpēc vispirms skaitītāja polinomu dalot ar saucēja polinomu, atdala veselo daļu.

$ 2x^3$

Tādējādi

$\displaystyle \frac{2x^3-13x^2+29x-20}{x^2-6x+11}=2x-1+\frac{x-9}{x^2-6x+11}$

un

\begin{multline*}
\int\frac{2x^3-13x^2+29x-20}{x^2-6x+11}dx=\int(2x-1)dx+\int\fr...
...}\ln(x^2-6x+11)-\frac{6}{\sqrt{2}}\arctg\frac{x-3}{\sqrt{2}}+C.
\end{multline*}


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.6. Iracionālu funkciju integrēšana Augstāk: 1. NENOTEIKTAIS INTEGRĀLIS Iepriekšējais: 1.4.2. Integrēšana ar mainīgā aizvietošanu

2002-11-06