nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Matemātikas katedra


Vitolds Gedroics


IEVADS MATEMĀTISKAJĀ ANALĪZĒ


2003ANOTĀCIJA

Mācību līdzeklī iekļautas četras tēmas: reālo skaitļu kopa, funkcija, robeža, funkcijas nepārtrauktība. Mācību līdzeklī iekļauti gan teorētiska, gan praktiska satura vingrinājumi. Katras tēmas beigās sniegti jautājumi zināšanu kontrolei un vingrinājumi vielas nostiprināšanai. Pierādījuma sākums un beigas apzīmēti atbilstoši ar simboliem $ \blacktriangleright$ un $ \blacktriangleleft$.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA


2003-02-24