nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.5. Teorēmas par funkcijas galīgajām robežām Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.3. Funkcijas robežas vienīgums

3.4. Sinusa attiecības pret argumentu robeža


3.4. teorēma. 
Sinusa attiecības pret argumentu robeža, kad arguments tiecas uz nulli, ir vienāda ar $ 1$, t.i.,

$\displaystyle \boxed{\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sin x}{x}=1\/.}$

$ \blacktriangleright$ Apskatīsim vienības riņķa līniju un izveidosim divus taisnleņķa trijstūrus $ BDO$ un $ CAO$ (3.22. zīm.) ar kopējo šauro leņķi $ x$ radiāni3.7
$ \left(x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)\cup\left(0;\frac{\pi}{2}\right)\right)$.

\includegraphics[height=6cm]{ievgraf45.eps}

3.22. zīm.

Loka $ AB$ garums būs $ \vert x\vert$, $ BD=\vert\sin x\vert$, $ AC=\vert\tg x\vert$. Salīdzinot trijstūra $ OBA$, sektora $ OBA$ un trijstūra $ COA$ laukumus, iegūsim nevienādību

$\displaystyle \frac{OA\cdot BD}{2}<\frac{OA^2\cdot\vert x\vert}{2}<\frac{OA\cdot AC}{2}$

jeb

$\displaystyle \vert\sin x\vert<\vert x\vert<\vert\tg x\vert\;\;(OA=1)\/.$

Izdalīsim šo nevienādību ar $ \vert\sin x\vert\neq 0$. Iegūsim nevienādību

$\displaystyle 1<\left\vert\frac{x}{\sin x}\right\vert<\frac{1}{\vert\cos x\vert}\/.$

Minētajām argumenta $ x$ vērtībām $ \frac{x}{\sin x}>0$ un $ \cos
x>0$, tāpēc

$\displaystyle 1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}\/.$

Tādējādi

$\displaystyle \cos x<\frac{\sin x}{x}<1\/.$

No šīs nevienādības izriet, ka

$\displaystyle 0<1-\frac{\sin x}{x}<1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}<\frac{x^2}{2}\/.$

(Izmantojām, ka $ \vert\sin x\vert<\vert x\vert$, tādējādi $ \sin^2x<x^2$). Esam ieguvuši, ka

$\displaystyle 0<1-\frac{\sin x}{x}<\frac{x^2}{2}\/.$

Izvēlēsimies $ \varepsilon>0$ un $ \delta=\min\left(\frac{\pi}{2};\sqrt{2\varepsilon}\right)$.
Visiem $ 0<\vert x\vert<\delta$ izpildīsies

$\displaystyle \left\vert 1-\frac{\sin x}{x}\right\vert<\frac{x^2}{2}<\frac{(\sqrt{2\varepsilon})^2}{2}=\varepsilon\/.$

Saskaņā ar funkcijas robežas definīciju $ \lim\limits_{x\rightarrow
0}\frac{\sin x}{x}=1$. (Acīmredzami, funkcija $ \frac{\sin x}{x}$ ir definēta punkta $ x=0$ pārdurtā apkārtnē.) $ \blacktriangleleft$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.5. Teorēmas par funkcijas galīgajām robežām Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.3. Funkcijas robežas vienīgums

2003-02-24