nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.4. Sinusa attiecības pret argumentu robeža Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.2. Reālā mainīgā reālās funkcijas robeža

3.3. Funkcijas robežas vienīgums


3.3. teorēma. 
Ja funkcijai $ f$ punktā $ a$ eksistē robeža, tad vienīgā veidā.

$ \blacktriangleright$ Pieņemsim pretējo, t.i., ka $ \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)=A_1$ un $ \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)=A_2$, kur $ A_1\neq A_2$ (izņemot gadījumu, kad viena no tām ir bezgalība, bet otra - bezgalība ar zīmi). Izvēlēsimies punktu $ A_1$ un $ A_2$ apkārtnes $ U(A_1)$ un $ U(A_2)$, kas nešķeļas, t.i., tādas, lai $ U(A_1)\cap
U(A_2)=\emptyset$. Saskaņā ar funkcijas robežas definīciju punkta $ A_1$ jebkurai apkārtnei $ U(A_1)$ eksistē punkta $ a$ tāda apkārtne $ \overset{\circ}{U'}(a)$, ka visiem $ x\in\overset{\circ}{U'}(a)$, izpildīsies sakarība $ f(x)\in U(A_1)$. Analoģiski punkta $ A_2$ jebkurai apkārtnei $ U(A_2)$ eksistē punkta $ a$ tāda apkārtne $ \overset{\circ}{U''}(a)$, ka visiem $ x\in\overset{\circ}{U''}(a)$, izpildīsies sakarība $ f(x)\in
U(A_2)$. Izvēlēsimies $ x\in\overset{\circ}U(a)$, kur $ \overset{\circ}U(a)=\overset{\circ}{U'}(a)\cap\overset{\circ}{U''}(a)$. Šādiem $ x$ vienlaicīgi izpildīsies sakarības $ f(x)\in U(A_1)$ un $ f(x)\in
U(A_2)$, kas ir pretrunā ar pieņēmumu, ka šīs apkārtnes nešķeļas (3.21. zīm.).

\includegraphics[height=5cm]{ievgraf44.eps}

3.21. zīm.

Pieņēmums, ka funkcijai $ f$ var būt divas dažādas robežas, nav pareizs.  $ \blacktriangleleft$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.4. Sinusa attiecības pret argumentu robeža Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.2. Reālā mainīgā reālās funkcijas robeža


2003-02-24