nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1. Skaitļu virknes robeža Augstāk: ievmatanavit2ht Iepriekšējais: 2.6. Vingrinājumi

3. ROBEŽA


Robeža ir viens no centrālajiem matemātiskās analīzes jēdzieniem; ar tās palīdzību definē funkcijas atvasinājumu un integrāli. Tādējādi robežas jēdziens ir diferenciālrēķinu un integrālrēķinu pamatā. Bez tam to tieši izmanto arī vairākās tehnisko un dabas zinātņu nozarēs. Robežas jēdziena definēšanā un robežu teorijas izklāstā ir dažādas pieejas. Šajā izdevumā lietosim skaitļu virknes un funkcijas robežas definīcijas, ar kurām skolēni daļēji iepazīstas jau algebras elementu kursā. Skolas matemātikas kursā parasti tiek apskatīti tikai divi robežas gadījumi: skaitļu virknes un funkcijas galīga robeža, kad arguments tiecas uz skaitli. Matemātiskās analīzes kursā robežas jēdzienu apskatīsim daudz plašāk. Apskatīsim funkcijas galīgas un bezgalīgas robežas vispārīgo definīciju neatkarīgi no tā, vai arguments tiecas uz skaitli, vai kādu no bezgalībām. Vispirms iepazīsimies ar skaitļu virknes robežas vispārīgo definīciju.

nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1. Skaitļu virknes robeža Augstāk: ievmatanavit2ht Iepriekšējais: 2.6. Vingrinājumi


2003-02-24