nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.12. Savelkošos slēgtu intervālu princips Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.10. Monotonas virknes robeža

3.11. Skaitlis e


3.22. teorēma. 
Funkcijai

$\displaystyle f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

punktā $ x=+\infty$ eksistē galīga robeža, kuru apzīmē ar $ e$.

$ \blacktriangleright$ Vispirms apskatīsim virkni

$\displaystyle a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$

un parādīsim, ka tā konverģē. Apskatīsim attiecību

\begin{multline*}
\frac{a_n}{a_{n+1}}=
\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}...
...t(1+\frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}}.
\end{multline*}

Saskaņā ar Bernulli nevienādību

$\displaystyle \left(1+\frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1}\geq 1+\frac{n+1}{n(n+2)}\/,$

tāpēc

\begin{multline*}
\frac{a_n}{a_{n+1}}\geq\left(1+\frac{n+1}{n(n+2)}\right)\frac...
...}=\\
=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}}=1.
\end{multline*}

Esam ieguvuši, ka $ \frac{a_n}{a_{n+1}}>1$, t.i., $ a_n>a_{n+1}$. Seko, ka virkne ($ a_n$) ir dilstoša un, acīmredzami, ierobežota no apakšas, piemēram, ar nulli. Virkne ($ a_n$) konverģē; tās robežu apzīmēsim ar

$\displaystyle e=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\/.$

Saskaņā ar Bernulli nevienādību

$\displaystyle a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\geq 1+\frac{n+1}{n}=2+\frac{1}{n}>2\/.$

Viegli izskaitļot un pārliecināties, ka $ a_7<3$. Tā kā virkne ($ a_n$) ir dilstoša, tad visiem nākamajiem numuriem $ n$ $ a_n<3$. Virknes robeža $ e$ atradīsies intervālā $ (2;3)$, t.i., $ 2<e<3$.

Tā kā skaitļa $ x$ veselā sastāvdaļa $ [x]$ apmierina nevienādību

$\displaystyle [x]\leq x<[x]+1\/,$

tad, acīmredzami, izpildīsies arī nevienādība

$\displaystyle \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<
\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}\/.\eqno{(*)}$

Ja $ x$ tiecas uz $ +\infty$, tad $ [x]$ diskrēti3.13 tiecas uz $ +\infty$. Saskaņā ar iepriekš apskatīto gadījumu robeža no nevienādības (*) labās puses ir $ e$, t.i.,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}=e\/.$

Parādīsim, ka robeža no nevienādības kreisās puses arī ir $ e$,

$\displaystyle \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}=\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]+2}:
\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^2\/.$

Šīs vienādības labās puses pirmajam loceklim robeža ir $ e$, t.i.,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]+2}=e\/,$

bet otrajam loceklim robeža ir viens, t.i.,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{2}=1\/,$

tāpēc

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}=e:1=e\/.$

Saskaņā ar 3.18. teorēmu eksistē robeža

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e\/.\;\blacktriangleleft$

Parādīsim, ka funkcijai

$\displaystyle f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

punktā $ x=-\infty$ eksistē robeža, kas arī ir skaitlis $ e$.

Pārveidosim

\begin{multline*}
\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\left(\frac{x+1}{x}\right)^x=\le...
...frac{1}{-x-1}\right)^{-x-1}\cdot
\left(1+\frac{1}{-x-1}\right).
\end{multline*}

Ja $ x$ tiecas uz $ -\infty$, tad $ -x-1$ tiecas uz $ +\infty$. Robeža šīs vienādības labajai pusei ir $ e\cdot 1=e$. Tātad arī kreisajai pusei robeža eksistē un ir vienāda ar $ e$, t.i.,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e\/.$

Turpmāk rakstīsim

$\displaystyle \boxed{\lim\limits_{x\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e.}$

Viegli saskatīt, ka

$\displaystyle \boxed{\lim\limits_{\alpha\rightarrow 0}\left(1+\alpha\right)^{\frac{1}{\alpha}}=e.}$

Skaitļa $ e$ vērtība ar 26 zīmēm pēc komata ir

$\displaystyle e=2,71828182845904523536028747\ldots.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.12. Savelkošos slēgtu intervālu princips Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.10. Monotonas virknes robeža

2003-02-24