nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.11. Skaitlis e Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.9. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas

3.10. Monotonas virknes robeža


3.11. definīcija. 
Skaitļu virkni $ (a_n)$ nosauksim par augošu (vai dilstošu), ja $ a_n<a_{n+1}$ ( $ a_n>a_{n+1}$), kur $ n$ - naturāls skaitlis.
3.12. definīcija. 
Skaitļu virkni $ (a_n)$ nosauksim par nedilstošu (vai neaugošu), ja $ a_n\leq a_{n+1}$ (vai $ a_n\geq a_{n+1}$), kur $ n$ - naturāls skaitlis.
3.13. definīcija. 
Skaitļu virkni ($ a_n$) nosauksim par ierobežotu no augšas (vai ierobežotu no apakšas), ja ir ierobežota no augšas (vai ierobežota no apakšas) tās vērtību kopa.
3.14. definīcija. 
Par skaitļu virknes ($ a_n$) augšējo slieksni (vai apakšējo slieksni) nosauksim šīs virknes vērtību kopas augšējo slieksni (vai apakšējo slieksni).

Šos sliekšņus apzīmēsim $ \alpha=\sup a_n$, $ \beta=\inf a_n$.
3.21. teorēma. 
Katra augoša un ierobežota no augšas virkne ir konverģenta.

$ \blacktriangleright$ Tā kā virkne ($ a_n$) ir ierobežota no augšas, tad tai eksistē galīgs augšējais slieksnis $ \alpha=\sup a_n$. Parādīsim, ka eksistē robeža $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$ un tā ir vienāda ar $ \alpha$.

Saskaņā ar kopas augšējā sliekšņa $ \alpha=\sup a_n$ definīciju var teikt, ka
  1. $ a_n\leq\alpha$ ($ n$ - naturāls skaitlis);
  2. jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds $ a_N$, ka $ a_N>\alpha-\varepsilon$.

Tā kā virkne ($ a_n$) augoša, tad visiem tās numuriem $ n>N$ izpildīsies nevienādība $ a_n>\alpha-\varepsilon$.

Visiem numuriem $ n$, tai skaitā arī $ n>N$, izpildīsies nevienādība $ a_n\leq\alpha$. Iegūsim, ka visiem $ n>N$, izpildīsies divkārša nevienādība

$\displaystyle \alpha-\varepsilon<a_n\leq\alpha\;\;$vai$\displaystyle \;\;
\alpha-\varepsilon<a_n<\alpha+\varepsilon\/,$

t.i., virkne ($ a_n$) konverģenta un $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n=\alpha$. $ \blacktriangleleft$

Analoģiski pierāda, ka ir konverģenta katra dilstoša un ierobežota no apakšas virkne. Šoreiz

$\displaystyle \beta=\inf a_n=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n\/.$

Sekas.
Konverģentai un augošai virknei ($ a_n$) izpildās nevienādība $ a_n<\alpha$, kur $ \alpha=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$ ($ n$ - naturāls skaitlis).

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar 3.21. teorēmu visiem numuriem $ n$ $ a_n\leq\alpha$. Ja pieņemtu, ka kādam numuram $ N$ $ a_N=\alpha$, tad $ a_{N+1}>\alpha$, jo virkne augoša. Radās pretruna. $ \blacktriangleleft$

Ilustrēsim šo teorēmu ar konkrētu piemēru. Apskatīsim virkni $ a_n=\frac{2^n}{n!}$. Apskatīsim attiecību

$\displaystyle \frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}}=\frac{2}{n+1}\leq 1\/,$

tas nozīmē, ka virkne ir neaugoša un, acīmredzami, ierobežota no apakšas, piemēram, ar nulli. Tātad virkne ($ a_n$) ir konverģenta. Tās robežu apzīmēsim ar $ a=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$. Atradīsim šo robežu $ a$.

$\displaystyle a_{n+1}=\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}=a_n\frac{2}{n+1}\/.$

Vienādībā

$\displaystyle a_{n+1}=a_n\frac{2}{n+1}$

pāriesim pie robežas, kad $ n$ tiecas uz bezgalību. Iegūsim, ka $ a=a\cdot 0$, t.i., $ a=0$. Tātad

$\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\frac{2^n}{n!}=0\/.$

Esam ne tikai pierādījuši virknes ($ a_n$) konverģenci, bet arī izskaitļojuši tās robežu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.11. Skaitlis e Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.9. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas

2003-02-24