nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.10. Monotonas virknes robeža Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.8. Funkcijas vienpusējās robežas

3.9. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas


3.8. definīcija. 
Funkciju $ f$ nosauksim par bezgalīgi mazu funkciju3.10, kad $ x$ tiecas uz $ a$, ja $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}f(x)=0$.

Piemēram, $ f(x)=x$ ir bezgalīgi maza funkcija, kad $ x$ tiecas uz nulli, jo $ \lim\limits_{x\rightarrow 0}x=0$.

3.9. definīcija. 
Funkciju $ f$ nosauksim par bezgalīgi lielu funkciju, kad $ x$ tiecas uz $ a$, ja $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}f(x)$ ir bezgalība.

Piemēram, $ f(x)=\frac{1}{x}$ ir bezgalīgi liela funkcija, kad $ x$ tiecas uz nulli.

3.19. teorēma. 
Ja $ f$ ir bezgalīgi maza funkcija, kad $ x$ tiecas uz $ a$, tad $ \frac{1}{f}$ - bezgalīgi liela funkcija, kad $ x$ tiecas uz $ a$.

$ \blacktriangleright$ Tā kā $ f$ ir bezgalīgi maza funkcija, kad $ x$ tiecas uz $ a$, tad

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow a}f(x)=0\/.$

Saskaņā ar robežas definīciju jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē punkta $ x=a$ tāda apkārtne $ \overset{\circ}U(a)$, ka visiem $ x\in\overset{\circ}U(a)$ izpildīsies nevienādība $ \vert f(x)\vert<\varepsilon$. Seko, ka

$\displaystyle \left\vert\frac{1}{f(x)}\right\vert>\frac{1}{\varepsilon}=M\/.$

Tātad $ \lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{1}{f(x)}$ ir bezgalība, t.i., $ \frac{1}{f}$ - bezgalīgi liela funkcija, kad $ x$ tiecas uz $ a$. $ \blacktriangleleft$

Acīmredzami, 3.19. teorēmai apgrieztais apgalvojums arī ir spēkā.

Apskatīsim divas bezgalīgi mazas funkcijas $ \alpha$ un $ \beta$, kad $ x$ tiecas uz $ a$. Apzīmēsim ar $ c$ šo funkciju attiecības $ \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ robežu punktā $ a$, t.i.,

$\displaystyle c=\lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\/.$

  1. Ja $ c=0$, tad $ \alpha$ nosauksim par augstākas kārtas bezgalīgi mazu funkciju, salīdzinot ar $ \beta$, kad $ x$ tiecas uz $ a$ un pierakstīsim $ \alpha=o(\beta)$ (skat.3.11).
  2. Ja $ c\neq 0$( $ c\in\mathbb{R}$), tad $ \alpha$, $ \beta$ nosauksim par vienādas kārtas bezgalīgi mazām funkcijām, kad $ x$ tiecas uz $ a$.
  3. Īpaši izdalīsim gadījumu, kad $ c=1$, t.i.,

    $\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\/.$

    Šoreiz $ \alpha$ un $ \beta$ nosauksim par ekvivalentām3.12 bezgalīgi mazām funkcijām, kad $ x$ tiecas uz $ a$. Pierakstīsim $ \alpha\sim\beta$ ( $ x\rightarrow a$). Piemēram, $ \sin x\sim x$ ( $ x\rightarrow 0$), jo $ \lim\limits_{x\rightarrow
0}\frac{\sin x}{x}=1$.
3.20. teorēma. 
Ja $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=c$, $ \alpha\sim\alpha_1$ ( $ x\rightarrow a$) un $ \beta\sim\beta_1$ ( $ x\rightarrow a$), tad $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}\frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}=c$.

Apgalvojums kļūst acīmredzams, ja $ \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ uzraksta šādi:

$\displaystyle \frac{\alpha_1}{\beta_1}=
\frac{\alpha_1}{\alpha}\cdot\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{\beta}{\beta_1}\/.$

3.20. teorēmu plaši pielieto robežu aprēķināšanā, t.i., funkcijas aizstāj ar tām ekvivalentām bezgalīgi mazām funkcijām, kad $ x$ tiecas uz $ a$.

3.10. definīcija. 
Funkciju $ \alpha$ nosauksim par $ k$ -tās kārtas bezgalīgi mazu funkciju, salīdzinot ar bezgalīgi mazu funkciju $ \beta$, kad $ x$ tiecas uz $ a$, ja $ \alpha$ un $ \beta^k$ ($ k$ - naturāls skaitlis) ir vienādas kārtas bezgalīgi mazas funkcijas, kad $ x$ tiecas uz $ a$.

Piemēram, funkcija $ \alpha(x)=1-\cos 2x$ ir 2. kārtas bezgalīgi maza funkcija, kad $ x\rightarrow 0$, salīdzinot ar funkciju $ \beta(x)=x$, jo

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}=
\lim\limits_{x...
...x^2}=
2\left(\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sin
x}{x}\right)^2=2\cdot1=2\/.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.10. Monotonas virknes robeža Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.8. Funkcijas vienpusējās robežas

2003-02-24