nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.9. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.7. Teorēmas par nevienādībām

3.8. Funkcijas vienpusējās robežas


3.7. definīcija. 
Punktu $ A$ nosauksim par funkcijas $ f$ robežu punktā $ x=a$ ( $ a\neq +\infty$) no labās puses, ja punkta $ A$ patvaļīgai apkārtnei $ U(A)$ eksistē punkta $ x=a$ tāda apkārtne $ U(a)$, ka visiem $ x>a$ un $ x\in U(a)$ izpildīsies sakarība $ f(x)\in U(A)$(3.26. zīm.).

Apzīmēsim

$\displaystyle \lim_{\substack{x\rightarrow a\\  x>a}}f(x)=\lim\limits_{x\rightarrow a+0}f(x)=f(a+0)\/.$

Analoģiski var definēt funkcijas robežu punktā no kreisās puses. Šo robežu apzīmēsim

$\displaystyle \lim_{\substack{x\rightarrow a\\  x<a}}f(x)=\lim\limits_{x\rightarrow a-0}f(x)=f(a-0)\/.$

\includegraphics[height=6cm]{ievgraf49.eps}

3.26. zīm.

Acīmredzami, ir spēkā šādi apgalvojumi:

  1. Ja $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\  x<a}}f(x)\neq\lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\
x>a}}f(x)$, tad $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}f(x)$ - neeksistē;
  2. $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}f(x)=A$ tad un tikai tad, kad $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\  x<a}}f(x)=\lim\limits_{\substack{x\rightarrow a\\
x>a}}f(x)=A$.

Piemēram, funkcijai

$\displaystyle \sign x=\left\{\begin{array}{ccc}
1, & \text{ja} & x>0, \\
0, & \text{ja} & x=0, \\
-1, & \text{ja} & x<0, \\
\end{array}\right.$

(skat.3.9) $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\
x<0}}f(x)=-1$, bet $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\
x>0}}f(x)=1$, tāpēc $ \lim\limits_{x\rightarrow 0}f(x)$ - neeksistē (3.27. zīm.).

\includegraphics[height=6cm]{ievgraf50.eps}

3.27. zīm.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.9. Bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.7. Teorēmas par nevienādībām


2003-02-24