nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.16. Vingrinājumi Augstāk: 3.14. Skaitļu virknes konverģences Košī kritērijs Iepriekšējais: 3.14. Skaitļu virknes konverģences Košī kritērijs

3.15. Jautājumi


 1. Definēt konverģentu skaitļu virkni un tās robežu.
 2. Uzrakstīt Bernulli nevienādību.
 3. Definēt diverģentas uz $ +\infty$ un uz $ -\infty$ skaitļu virknes.
 4. Definēt funkcijas robežu punktā (funkcijas robežas vispārīgā definīcija).
 5. Definēt vienu no funkcijas galīgām robežām (iespējami 4 gadījumi).
 6. Definēt vienu no funkcijas bezgalīgām robežām (iespējami 12 gadījumi).
 7. Formulēt teorēmu par konverģentas virknes ierobežotību.
 8. Formulēt teorēmu par sinusa attiecības pret argumentu robežu.
 9. Formulēt teorēmas par funkcijas galīgām robežām (funkcijas ierobežotība; konstantas funkcijas robeža; funkcijas moduļa un reizinājuma ar skaitli robeža; funkciju summas, reizinājuma un dalījuma robeža).
 10. Formulēt teorēmu par saliktas funkcijas robežu.
 11. Formulēt teorēmas par nevienādībām (pāreja pie robežas nevienādības, mainīga starplieluma robeža).
 12. Definēt funkcijas robežu punktā no labās un no kreisās puses.
 13. Definēt bezgalīgi mazu un bezgalīgi lielu funkciju.
 14. Sniegt bezgalīgi mazu funkciju salīdzināšanas paņēmienus.
 15. Definēt augošu, dilstošu, neaugošu un nedilstošu skaitļu virkni.
 16. Definēt ierobežotu skaitļu virkni.
 17. Definēt skaitļu virknes augšējo un apakšējo slieksni.
 18. Formulēt teorēmu par monotonas virknes konverģenci.
 19. Definēt skaitli ``$ e$''.
 20. Definēt savelkošos slēgtu intervālu virkni.
 21. Formulēt savelkošos slēgtu intervālu principu.
 22. Formulēt Bolcano-Veierštrāsa teorēmu par ierobežotas skaitļu virknes apakšvirkni.
 23. Formulēt skaitļu virknes konverģences Košī kritēriju.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.16. Vingrinājumi Augstāk: 3.14. Skaitļu virknes konverģences Košī kritērijs Iepriekšējais: 3.14. Skaitļu virknes konverģences Košī kritērijs

2003-02-24