nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.15. Jautājumi Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.13. Bolcano-Veierštrāsa teorēma

3.14. Skaitļu virknes konverģences Košī kritērijs


3.25. teorēma. 
[Košī3.16 kritērijs]

Lai skaitļu virkne $ (a_n)$ būtu konverģenta, nepieciešami un pietiekami, lai jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$ (atkarīgs no $ \varepsilon$), ka visiem numuriem $ n$, $ m>N$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \left\vert a_n-a_m\right\vert<\varepsilon\/ \;(skat.\footnotemark ).$

$ \blacktriangleright$ Nepieciešamība. Tā kā virkne $ (a_n)$ konverģē, tad eksistē galīga robeža $ a=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$; saskaņā ar virknes $ (a_n)$ robežas $ a$ definīciju jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds naturāls skaitlis, ka visiem $ n>N$ izpildīsies nevienādība

$\displaystyle \left\vert a_n-a\right\vert<\frac{\varepsilon}{2}\/.$

Izvēlēsimies vēl $ m>N$. Šādiem $ m$ izpildīsies nevienādība

$\displaystyle \left\vert a_m-a\right\vert<\frac{\varepsilon}{2}\/.$

Apskatīsim

$\displaystyle \left\vert a_n-a_m\right\vert=\left\vert(a_n-a)+(a-a_m)\right\ver...
...rt+\vert a-a_m\vert<
\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon\/.$

Tātad visiem $ n,m>N$ izpildīsies nevienādība $ \vert a_n-a_m\vert<\varepsilon$.

Pietiekamība. Dots, ka jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$, ka visiem $ n,m>N$ izpildīsies nevienādība

$\displaystyle \vert a_n-a_m\vert<\varepsilon\/.$

Šī sakarība ir līdzvērtīga nevienādībai

$\displaystyle a_m-\varepsilon<a_n<a_m+\varepsilon\/.$

Ja $ m$ - fiksēts, tad šī nevienādība norāda, ka virkne $ (a_n)$ ierobežota. Saskaņā ar Bolcano-Veierštrāsa teorēmu no šīs virknes var izdalīt konverģentu apakšvirkni $ \left(a_{n_k}\right)$. Apzīmēsim ar

$\displaystyle a=\lim\limits_{k\rightarrow\infty}\left(a_{n_k}\right)\;\;(a\in\mathbb{R})\/.$

Skaitli $ k$ paņemsim tik lielu, lai $ n_k>N$. Tāpēc izpildīsies nevienādība

$\displaystyle a_m-\varepsilon<a_{n_k}<a_m+\varepsilon\/.$

Šajā nevienādībā pāriesim pie robežas, kad $ k$ tiecas uz bezgalību. Iegūsim nevienādību

$\displaystyle a_m-\varepsilon\leq a\leq a_m+\varepsilon$

jeb

$\displaystyle \vert a_m-a\vert\leq\varepsilon\/.$

Tātad visiem $ m>N$ izpildīsies nevienādība $ \vert a_m-a\vert<\varepsilon_1$, kur $ \varepsilon_1=2\varepsilon$ (arī ir pozitīvs skaitlis). Tas nozīmē, ka dotā virkne ir konverģenta. $ \blacktriangleleft$nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.15. Jautājumi Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.13. Bolcano-Veierštrāsa teorēma

2003-02-24