nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Teorēmas par nevienādībām Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.5. Teorēmas par funkcijas galīgajām robežām

3.6. Teorēma par saliktas funkcijas robežu


3.15. teorēma. 
Ja eksistē robežas $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}\varphi(x)=b$, $ \lim\limits_{u\rightarrow
b}f(u)=B$ un salikta funkcija $ f\bigl(\varphi(x)\bigr)$ definēta punkta $ x=a$ pārdurtā apkārtnē, pie tam šajā apkārtnē $ \varphi(x)\neq
b$, tad punktā $ x=a$ eksistē robeža saliktai funkcijai $ f\bigl(\varphi(x)\bigr)$ un šī robeža ir $ B$, t.i., $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}f\bigl(\varphi(x)\bigr)=B$.

$ \blacktriangleright$ Saskaņā ar funkcijas $ f$ robežas $ B$ definīciju punkta $ B$ patvaļīgai apkārtnei eksistē punkta $ u=b$ tāda apkārtne $ \overset{\circ}U(b)$, ka visiem $ u\in\overset{\circ}U(b)$ izpildīsies sakarība $ f(u)\in U(B)$ (3.23. zīm.).

Saskaņā ar funkcijas $ \varphi$ robežas $ b$ definīciju punkta $ b$ patvaļīgai apkārtnei, tai skaitā, arī iepriekš izvēlētajai apkārtnei $ \overset{\circ}U(b)$ eksistē punkta $ x=a$ tāda apkārtne $ \overset{\circ}U(a)$, ka visiem $ x\in\overset{\circ}U(a)$, izpildīsies sakarība $ u(x)\in\overset{\circ}U(b)$ (3.23. zīm.). Apvienojot šos divus apgalvojumus vienā, var teikt, ka punkta $ B$ patvaļīgai apkārtnei $ U(B)$ eksistē punkta $ x=a$ tāda apkārtne $ \overset{\circ}U(a)$, ka visiem $ x\in\overset{\circ}U(a)$, izpildīsies sakarība $ f(u)=f\bigl(\varphi(x)\bigr)\in U(B)$, t.i., $ \lim\limits_{x\rightarrow
a}f\bigl(\varphi(x)\bigr)=B$. $ \blacktriangleleft$

Piemēram,

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sin kx}{x}=
k\lim\limits_{kx\rightarrow 0}\frac{\sin kx}{kx}=k\cdot
1=k\;\;(k\in\mathbb{R})\/.$

\includegraphics[height=9cm]{ievgraf46.eps}

3.23. zīm.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.7. Teorēmas par nevienādībām Augstāk: 3. ROBEŽA Iepriekšējais: 3.5. Teorēmas par funkcijas galīgajām robežām

2003-02-24