nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1.2. Bernulli nevienādība Augstāk: 3.1. Skaitļu virknes robeža Iepriekšējais: 3.1. Skaitļu virknes robeža

3.1.1. Konverģenta skaitļu virkne


3.1. definīcija. 
Skaitli $ a$ nosauksim par virknes $ (a_n)$ robežu, ja jebkuram $ \varepsilon>0$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$ (atkarīgs no $ \varepsilon$), ka visiem $ n>N$ izpildās nevienādība

$\displaystyle \vert a_n-a\vert<\varepsilon\/.$

Tādos gadījumos teiksim, ka virkne $ (a_n)$ konverģē3.1 uz $ a$ un rakstīsim $ a=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$ (skat.3.2) vai $ a_n\xrightarrow[n\rightarrow\infty]{\;}a$. Nevienādība $ \vert a_n-a\vert<\varepsilon$ ir līdzvērtīga nevienādībām $ a-\varepsilon<a_n<a+\varepsilon$. Tas nozīmē, ka visiem $ n>N$ $ a_n$ pieder punkta $ a$ $ \varepsilon$ - apkārtnei, t.i.,

$\displaystyle a_n\in U(a;\varepsilon)=(a-\varepsilon;a+\varepsilon)\/.$

Ārpus šīs apkārtnes atrodas tikai galīgs skaits virknes locekļu (3.1. zīm.). Šis numurs $ N$ ir atkarīgs no apkārtnes rādiusa $ \varepsilon$.

\includegraphics[height=1.2cm]{ievgraf24.eps}

3.1. zīm.

Apskatīsim dažus piemērus.

 1. $ a_n=\frac{1}{n}$. Virkne konverģē un tās robeža $ a=0$, jo visiem $ n>\frac{1}{\varepsilon}$ izpildīsies nevienādība

  $\displaystyle \vert a_n-a\vert=\left\vert\frac{1}{n}-0\right\vert=\frac{1}{n}<\varepsilon\/.$

  Tāpēc par $ N$ var paņemt skaitļa $ \frac{1}{\varepsilon}$ veselo daļu $ \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$. Tagad visiem $ n>N$, kur $ N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, izpildīsies nevienādība $ \vert a_n-a\vert<\varepsilon$. Tātad $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n=a$, t.i., $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\frac{1}{n}=0$. Ja izvēlēsimies, piemēram, $ \varepsilon=\frac{1}{2}$, tad $ N=2$ un, sākot ar $ a_3$, visi šīs virknes locekļi atradīsies intervāla $ \left(-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$ iekšienē (3.2. zīm.).

  \includegraphics[height=2.5cm]{ievgraf25.eps}

  3.2. zīm.

 2. $ a_n=1+\frac{1+(-1)^n}{n+2}$. Virkne konverģē un tās robeža $ a=1$, jo paņemot $ n>\frac{2}{\varepsilon}-2$, izpildīsies nevienādība

  $\displaystyle \vert a_n-a\vert=\frac{1+(-1)^n}{n+2}<\frac{2}{n+2}<\varepsilon\/.$

  Tāpēc visiem

  $\displaystyle n>N=\max\left(\left[\frac{2}{\varepsilon}-2\right];1\right)$

  izpildīsies nevienādība $ \vert a_n-a\vert<\varepsilon$. Tātad $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n=a$, t.i.,

  $\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1+(-1)^n}{n+2}\right)=1\/.$

 3. $ a_n=(-1)^n$. Ja pieņemtu, ka virkne konverģē un skaitlis $ a$ ir tās robeža, tad, piemēram, skaitlim $ \varepsilon=\frac{1}{2}$ varēs sameklēt tādu $ N$, ka visiem $ n$ un $ m$ lielākiem par $ N$ vienlaicīgi izpildīsies nevienādības

  $\displaystyle \vert a_n-a\vert<\frac{1}{2},\quad \vert a_m-a\vert<\frac{1}{2}\/.$

  Tad

  $\displaystyle \vert a_n-a_m\vert\leq \vert a_n-a\vert+\vert a_m-a\vert<\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\/.$

  Ieguvām pretunu, jo starpība $ \vert a_n-a_m\vert$ ir 0 vai $ 2$, bet mēs esam ieguvuši, ka $ \vert a_n-a_m\vert<1$. Tātad $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$ neeksistē, un tāpēc virkne nav konverģenta. Turpmāk šādas virknes nosauksim par diverģentām3.3 virknēm.
3.1. teorēma. 
Konverģenta virkne ir ierobežota.

$ \blacktriangleright$ Apskatīsim konverģentu virkni $ (a_n)$. Tad eksistē skaitlis $ a$, kur $ a=\lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n$. Saskaņā ar virknes robežas definīciju jebkuram $ \varepsilon>0$, piemēram, $ \varepsilon=1$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$, ka visiem $ n>N$ izpildīsies nevienādība

$\displaystyle \vert a_n-a\vert<1\/,$

t.i.,

$\displaystyle a-1<a_n<a+1\/.$

Virkne ir ierobežota, jo visiem $ n>N$ izpildās nevienādība $ \vert a_n\vert\leq A$, kur

$\displaystyle A=\max\left(\vert a_1\vert;\ldots;\vert a_N\vert;\vert a-1\vert;\vert a+1\vert\right)\/.\;\blacktriangleleft$

Acīmredzami, ka šai teorēmai apgrieztā teorēma nav spēkā. Piemēram, $ a_n=(-1)^n$ ir ierobežota, bet nav konverģenta (tātad ir diverģenta) virkne.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1.2. Bernulli nevienādība Augstāk: 3.1. Skaitļu virknes robeža Iepriekšējais: 3.1. Skaitļu virknes robeža

2003-02-24