nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1.3. Skaitļu virkņu bezgalīgas robežas Augstāk: 3.1. Skaitļu virknes robeža Iepriekšējais: 3.1.1. Konverģenta skaitļu virkne

3.1.2. Bernulli nevienādība


3.2. teorēma. 
Visiem naturāliem skaitļiem $ n$ un visiem $ x\geq
-1$ izpildās Bernulli3.4 nevienādība

$\displaystyle \boxed{(1+x)^n\geq 1+nx.}$

$ \blacktriangleright$ Pierādīsim šo nevienādību, izmantojot matemātiskās indukcijas metodi.

Acīmredzami, pie $ n=1$ sakarība izpildās, pie tam iegūsim vienādību $ 1+x=1+x$.

Pieņemsim, ka minētā sakarība ir spēkā pie $ n=k$, t.i., visiem $ x\geq
-1$ izpildās nevienādība

$\displaystyle (1+x)^k\geq 1+kx\/.$

Pareizināsim šīs nevienādības abas puses ar $ 1+x\geq 0$:

$\displaystyle (1+x)^{k+1}\geq(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx^2\geq 1+(k+1)x\/.$

Iegūtā nevienādība

$\displaystyle (1+x)^{k+1}\geq 1+(k+1)x$

nozīmē, ka teorēmā minētā sakarība ir spēkā pie $ n=k+1$. Saskaņā ar matemātiskās indukcijas metodi Bernulli nevienādība ir pierādīta. $ \blacktriangleleft$

Acīmredzami, tikai tajos gadījumos, kad $ n=1$ vai $ x=0$, iegūsim vienādību.

Izmantojot Bernulli nevienādību, pierādīsim, ka $ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{a}=1$ $ (a>0)$.
 1. Izvēlēsimies $ a>1$ un naturālu skaitli $ n>\frac{a-1}{\varepsilon}$, kur $ \varepsilon$ ir jebkurš pozitīvs skaitlis. No Bernulli nevienādības un nevienādības $ n>\frac{a-1}{\varepsilon}$ iegūsim, ka

  $\displaystyle (1+\varepsilon)^n\geq 1+n\varepsilon>a\/.$

  No kurienes

  $\displaystyle 0<\sqrt[n]{a}<1+\varepsilon\/.$

  Tātad

  $\displaystyle \left\vert\sqrt[n]{a}-1\right\vert<\varepsilon\/.$

  Tas nozīmē, ka

  $\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{a}=1\/.$

 2. Izvēlēsimies $ 0<a<1$ un apzīmēsim $ a=\frac{1}{a_1}$, kur $ a_1>1$. Tad

  $\displaystyle \left\vert\sqrt[n]{a}-1\right\vert=\left\vert\frac{1}{\sqrt[n]{a_...
...\sqrt[n]{a_1}-1}{\sqrt[n]{a_1}}\right\vert<\left\vert\sqrt[n]{a_1}-1\right\vert$

  (jo $ \sqrt[n]{a_1}>1$). Saskaņā ar 1. gadījumu pietiekoši lieliem $ n$ izpildīsies nevienādība

  $\displaystyle \left\vert\sqrt[n]{a_1}-1\right\vert<\varepsilon\/.$

  Tāpēc arī

  $\displaystyle \left\vert\sqrt[n]{a}-1\right\vert<\varepsilon\/.$

  Tas nozīmē, ka

  $\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{a}=1\/.$

 3. Izvēlēsimies $ a=1$. Šoreiz $ \sqrt[n]{a}=1$ un

  $\displaystyle \vert\sqrt[n]{a}-1\vert=0<\varepsilon\/.$

  Tas nozīmē, ka

  $\displaystyle \lim\limits_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{a}=1\/.$


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.1.3. Skaitļu virkņu bezgalīgas robežas Augstāk: 3.1. Skaitļu virknes robeža Iepriekšējais: 3.1.1. Konverģenta skaitļu virkne

2003-02-24