nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Reālā mainīgā reālās funkcijas robeža Augstāk: 3.1. Skaitļu virknes robeža Iepriekšējais: 3.1.2. Bernulli nevienādība

3.1.3. Skaitļu virkņu bezgalīgas robežas


3.2. definīcija. 
Simbolu $ +\infty$ nosauksim par virknes $ (a_n)$ robežu, ja jebkuram pozitīvam skaitlim $ M$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$, ka visiem $ n>N$ izpildās nevienādība $ a_n>M$. Pierakstīsim
$ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n=+\infty$ un teiksim, ka virkne diverģē, pie tam uz $ +\infty$.

Nevienādība $ a_n>M$ nozīmē, ka visiem $ n>N$

$\displaystyle a_n\in (M;+\infty)=U(+\infty;M)\/.$

Šīs apkārtnes ārpusē atradīsies galīgs skaits virknes locekļu. Acīmredzami, šāda virkne nav ierobežota no augšas. Apgrieztais apgalvojums nav spēkā.
3.3. definīcija. 
Simbolu $ -\infty$ nosauksim par virknes $ (a_n)$ robežu, ja jebkuram pozitīvam skaitlim $ M$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$, ka visiem $ n>N$ izpildās nevienādība $ a_n<-M$. Pierakstīsim
$ \lim\limits_{n\rightarrow\infty}a_n=-\infty$ un teiksim, ka virkne diverģē, pie tam uz $ -\infty$.

Nevienādība $ a_n<-M$ nozīmē, ka visiem $ n>N$

$\displaystyle a_n\in (-\infty;-M)=U(-\infty;M)\/.$

Šī virkne nav ierobežota no apakšas.

Iepriekš apskatītās virkņu robežu definīcijas var apvienot vienā - virknes robežas vispārīgajā definīcijā. Tam nolūkam izmantosim apkārtnes jēdzienu.
3.4. definīcija. 
(Virknes robežas vispārīgā definīcija).

Punktu $ A$ (skat.3.5) nosauksim par virknes $ (a_n)$ robežu, ja šī punkta jebkurai apkārtnei $ U(A)$ eksistē tāds naturāls skaitlis $ N$, ka visiem $ n>N$ izpildās sakarība $ a_n\in U(A)$.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 3.2. Reālā mainīgā reālās funkcijas robeža Augstāk: 3.1. Skaitļu virknes robeža Iepriekšējais: 3.1.2. Bernulli nevienādība

2003-02-24