nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.4. Funkcijas pārtraukuma punkti un to Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.2. Nepārtrauktu funkciju pamatīpašības

4.3. Funkcijas vienpusējā nepārtrauktība


4.5. definīcija. 
Funkciju $ f$ nosauksim par nepārtrauktu punktā
$ x_0\in D(f)$ no kreisās puses (vai no labās puses), ja

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x<x_0}}f(x)=f(x_0)
\quad($vai$\displaystyle \;\;\lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x>x_0}}f(x)=f(x_0))\/.$

4.1. zīm. attēlota nepārtraukta punktā $ x_0$ no kreisās puses funkcija, bet 4.2. zīmējumā - nepārtraukta punktā $ x_0$ no labās puses funkcija.

\includegraphics[height=6.5cm]{ievgraf51.eps}

4.1. zīm.

\includegraphics[height=6.5cm]{ievgraf52.eps}

4.2. zīm.

Apskatīsim dažus piemērus.

 1. $ f(x)=[x]$.

  Ja $ x_0$ - vesels skaitlis, tad

  $\displaystyle f(x_0)=\lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x>x_0}}f(x)\/.$

  Tas nozīmē, ka funkcija nepārtraukta visos šādos punktos no labās puses.

  Tā kā

  $\displaystyle f(x_0)\neq\lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x<x_0}}f(x)\/,$

  tad funkcija nav nepārtraukta punktā $ x_0$ no kreisās puses. Piemēram, $ f(1)=1$, $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\
x<1}}f(x)=0$, $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 1\\
x>1}}f(x)=1$ (2.5. zīm.).

  Pārējos punktos šī funkcija ir nepārtraukta gan no kreisās, gan no labās puses.
 2. $ f(x)=\sign x$.

  Šai funkcijai $ f(0)=0$, $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\
x<0}}f(x)=-1$, $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\
x>0}}f(x)=1$ (3.27. zīm.). Tāpēc tā nav nepārtraukta punktā $ x=0$ ne no kreisās, ne no labās puses.
 3. $ f(x)=\sqrt{x}$.

  Funkcija nav definēta pa kreisi no punkta $ x=0$ un $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\
x>0}}f(x)=0$ (4.3. zīm.).

\includegraphics[height=4.5cm]{ievgraf53.eps}

4.3. zīm.

4.1. piez{\={\i\/}}\kern.15emme. 
Ja punktā $ x_0$ funkcija ir nepārtraukta, piemēram, no labās puses, bet pa kreisi no šī punkta tā nav definēta, tad uzskatīsim, ka funkcija ir nepārtraukta punktā $ x_0$.

Tātad funkcija $ f(x)=\sqrt{x}$ ir nepārtraukta punktā $ x=0$. Ar funkcijas robežu tādā punktā saprot tās vienpusējo robežu. Šajā piemērā

$\displaystyle \lim\limits_{x\rightarrow 0}\sqrt{x}=
\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x>0}}\sqrt{x}=0\/.$

4.9. teorēma. 
Funkcija $ f$ ir nepārtraukta punktā 4.2 $ x_0$ tad un tikai tad, ja tā ir nepārtraukta šajā punktā gan no kreisās, gan no labās puses.

$ \blacktriangleright$ Nepieciešamība. Tā kā funkcija $ f$ nepārtraukta punktā $ x_0$, tad $ \lim\limits_{x\rightarrow
x_0}f(x)=f(x_0)$. Tas nozīmē, ka šajā punktā funkcijai eksistē vienādas vienpusējās robežas $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x<x_0}}f(x)$, $ \lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x>x_0}}f(x)$ un šīs robežas ir vienādas ar $ f(x_0)$. Seko, ka funkcija nepārtraukta punktā $ x_0$ gan no kreisās, gan no labās puses.

Pietiekamība. Tā kā funkcija $ f$ nepārtraukta punktā $ x_0$ gan no kreisās, gan no labās puses, tad

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x<x_0}}f(x)=f(x_0)$   un$\displaystyle \quad\lim\limits_{\substack{x\rightarrow
x_0\\ x>x_0}}f(x)=f(x_0)\/.$

Seko, ka eksistē $ \lim\limits_{x\rightarrow x_0}f(x)$ un tā ir vienāda ar $ f(x_0)$. Funkcija $ f$ ir nepārtraukta punktā $ x_0$. $ \blacktriangleleft$
4.2. piez{\={\i\/}}\kern.15emme. 
Šī teorēma ļauj punktā $ x_0\in D(f)$ nepārtrauktu funkciju definēt ar šādu vienādību

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x<x_0}}f(x)=
\lim\limits_{\substack{x\rightarrow x_0\\ x>x_0}}f(x)=f(x_0)\/.$

Piemēram, funkcijai

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{array}{ccc}
x^2, & \text{ja} & x\leq0; \\
x, & \text{ja} & x>0 \\
\end{array}\right.$

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x<0}}f(x)= \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x<0}}x^2=0\/,$    
$\displaystyle f(0)=0^2=0,$    
% latex2html id marker 17079
$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow ...
...>0}}f(x)= \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x>0}}x=0\;\;(\ref{ievgraf54}~$zīm$\displaystyle .).$    

Tātad

$\displaystyle \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x<0}}f(x)=
\lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\ x>0}}f(x)=f(0)\/,$

t.i., funkcija ir nepārtraukta punktā $ x=0$.

\includegraphics[height=5cm]{ievgraf54.eps}

4.4. zīm.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.4. Funkcijas pārtraukuma punkti un to Augstāk: 4. FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBA Iepriekšējais: 4.2. Nepārtrauktu funkciju pamatīpašības

2003-02-24