nkamais augstk iepriekjais saturs Matemtika DU TSC
Nkamais: SATURS Augstk: ievmatanavit2ht Iepriekjais: 4.10. Vingrinjumi

LITERATRA


1. Algebra un analzes elementi 9. - 11. klasei. Mcbu ldzeklis A. Kolmogorova redakcij. - R.: Zvaigzne, 1987. - 384 lpp.

2. $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ .., 
..  .  }}}$
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{.~- .: , 1973.~- 270 .}}}$

3. $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ ..,  ..
\-\-\-\-\- \-.~-}}}$
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{.:
\-\-\-, 1983.~- 191 .}}}$

4. $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ ..,  .. 
 .}}}$
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{.1.~- .:
\-\-\-,1960.~- 543 .}}}$

5. $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ ..  
.~- .: \-}}}$
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{\-, 1982.~- 415 .}}}$

6. $\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{ ..,  .. 
 .}}}$
$\text{{\selectlanguage{russian}\inputencoding{cp1251}{.1.~- .:
\-\-\-, 1956.~-640 .}}}$

nkamais augstk iepriekjais saturs Matemtika DU TSC
Nkamais: SATURS Augstk: ievmatanavit2ht Iepriekjais: 4.10. Vingrinjumi


2003-02-24