nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.6. Jautājumi Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.4. Intervāli kopā

1.5. Apkārtnes kopā $ \overline{\mathbb{R}}$


1.7. definīcija. 
Par skaitļa $ a$ ( $ a\in\mathbb{R}$) $ \varepsilon$ - apkārtni ( $ \varepsilon$ - pozitīvs skaitlis) nosauksim vaļēju intervālu ( $ a-\varepsilon;
a+\varepsilon$) un apzīmēsim $ U(a;\varepsilon)$. Skaitli $ \varepsilon$ nosauksim par apkārtnes rādiusu.

Seko, ka

$\displaystyle U(a;\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}\vert\;\vert x-a\vert<\varepsilon\}\/.$

\includegraphics[height=1.5cm]{ievgraf1.eps}

1.1. zīm.

1.8. definīcija. 
Par simbola $ +\infty$ $ \varepsilon$ - apkārtni nosauksim bezgalīgu intervālu ( $ \varepsilon;+\infty$) un apzīmēsim $ U(+\infty;\varepsilon)$.

Analoģiski var definēt simbola $ -\infty$ $ \varepsilon$ - apkārtni

$\displaystyle U(-\infty;\varepsilon)=\{x\in\mathbb{R}\vert\;x<-\varepsilon\}\/.$

Acīmredzami, ja $ a\in\mathbb{R}$, tad $ a\in U(a;\varepsilon)$.

\includegraphics[height=1.5cm]{ievgraf2.eps}

1.2. zīm.

\includegraphics[height=1.5cm]{ievgraf3.eps}

1.3. zīm.

1.9. definīcija. 
Punktus $ a$ un $ b$ nosauksim par atdalāmiem ar apkārtnēm, ja eksistē1.18 tādas šo punktu apkārtnes, kas nešķeļas.

Apkārtņu īpašības:

  1. Divu (tātad jebkura galīga skaita) punkta $ a$ apkārtņu šķēlums ir šī punkta apkārtne.
  2. Jebkuri divi dažādi $ \mathbb{\overline{{R}}}$ punkti $ a$ un $ b$ ir atdalāmi ar apkārtnēm (pamatot patstāvīgi).nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.6. Jautājumi Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.4. Intervāli kopā

2003-02-24