nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.5. Apkārtnes kopā Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.3. Reālo skaitļu kopas R ierobežotas kopas

1.4. Intervāli kopā $ \overline{\mathbb{R}}$


Vēlāk, runājot par funkcijas robežu, būs izdevīgi papildināt reālo skaitļu kopu $ \mathbb{R}$ ar diviem simboliem $ +\infty$ (plus bezgalība) un $ -\infty$ (mīnus bezgalība), sasaistot tos ar reāliem skaitļiem ar šādām nevienādībām: $ -\infty<x$ un $ x<+\infty$ un savā starpā: $ -\infty<+\infty$.

1.6. definīcija. 
Kopu $ \mathbb{R}\cup\{-\infty;+\infty\}$ ar tajā definētajām kārtības sakarībām un algebriskām darbībām, kas definētas reālo skaitļu kopā $ \mathbb{R}$, nosauksim par paplašināto reālo skaitļu kopu (paplašināto skaitļu taisni) un apzīmēsim $ \overline{\mathbb{R}}$ (skat. 1.16).

Acīmredzami, $ \overline{\mathbb{R}}$ ir lineāri sakārtota kopa, t.i., visiem $ \alpha,\beta\in\overline{\mathbb{R}}$ izpildās viena un tikai viena no sakarībām $ \alpha<\beta$, $ \alpha=\beta$, $ \beta<\alpha$.

Matemātiskajā analīzē apskata ne tikai visu naturālo skaitļu kopu $ \mathbb{N}$, bet arī tādas skaitliskas kopas kā intervālus, t.i., šādas kopas:

  $\displaystyle [\alpha;\beta]=\{x\in\mathbb{R}\vert\alpha\leq x\leq\beta\}\;$- slēgts intervāls;    
  $\displaystyle (\alpha;\beta)=\{x\in\mathbb{R}\vert\alpha<x<\beta\}\;$- vaļējs intervāls;    
  $\displaystyle [\alpha;\beta)=\{x\in\mathbb{R}\vert\alpha\leq x<\beta\}\;$- pusvaļējs intervāls;    
  $\displaystyle (\alpha;\beta]=\{x\in\mathbb{R}\vert\alpha<x\leq\beta\}\;$- pusvaļējs intervāls;    
  $\displaystyle (\alpha;+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\vert x>\alpha\}\;$- bezgalīgs intervāls (skaitļu taisnes stars);    
  $\displaystyle [\alpha;+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\vert x\geq\alpha\}\;$- bezgalīgs intervāls (skaitļu taisnes stari);    
  $\displaystyle (-\infty;\beta)=\{x\in\mathbb{R}\vert x<\beta\}\;$- bezgalīgs intervāls (skaitļu taisnes stars);    
  $\displaystyle (-\infty;\beta]=\{x\in\mathbb{R}\vert x\leq\beta\}\;$- bezgalīgs intervāls (skaitļu taisnes stars);    
  $\displaystyle (-\infty;+\infty)=\mathbb{R}\;$- visu reālo skaitļu kopa (skaitļu taisne).    

Visur $ \alpha,\beta\in\mathbb{R}$; $ \alpha\leq\beta$.

Vispārīgi visus šos intervālus apzīmēsim $ \langle\alpha;\beta\rangle$1.17. Skaitļus, kas atrodas starp $ \alpha$ un $ \beta$, nosauksim par intervāla $ \langle\alpha;\beta\rangle$ iekšējiem punktiem, bet $ \alpha,\beta$ - par tā galapunktiem. Ja $ \alpha,\beta\in\mathbb{R}$, tad $ \beta-\alpha$ nosauksim par intervāla $ \langle\alpha;\beta\rangle$ garumu.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.5. Apkārtnes kopā Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.3. Reālo skaitļu kopas R ierobežotas kopas

2003-02-24