nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.4. Intervāli kopā Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.2. Reālā skaitļa modulis

1.3. Reālo skaitļu kopas $ \mathbb{R}$ ierobežotas kopas


1.2. definīcija. 
Skaitli $ a$ nosauksim par kopas $ E\subset\mathbb{R}$ apakšējo robežu, ja visiem $ x\in E:a\leq
x$.
1.1. piez{\={\i\/}}\kern.15emme. 
Ja eksistē tāds $ y\in E$, kuram $ a>y$, tad $ a$ nav kopas $ E$ apakšējā robeža.
1.3. definīcija. 
Kopu $ E\subset\mathbb{R}$ nosauksim par ierobežotu no apakšas, ja tai eksistē apakšējā robeža. (Pretējā gadījumā kopu nosauksim par neierobežotu no apakšas).
1.2. piez{\={\i\/}}\kern.15emme. 
Analoģiski var definēt kopas augšējo robežu un ierobežotu no augšas kopu.

Piemēram, visu naturālo1.12 skaitļu kopa $ \mathbb{N}$ ir ierobežota no apakšas, bet nav ierobežota no augšas. Visu veselo skaitļu kopa $ \mathbb{Z}$ nav ierobežota ne no augšas, ne no apakšas.

1.3. piez{\={\i\/}}\kern.15emme. 
Tukšo kopu uzskatīsim par ierobežotu gan no augšas, gan no apakšas.
1.4. definīcija. 
Kopu $ E\subset\mathbb{R}$ nosauksim par ierobežotu, ja tā ir ierobežota gan no augšas, gan no apakšas.

Piemēram, tukšā kopa ir ierobežota, bet visu veselo skaitļu kopa $ \mathbb{Z}$, visu naturālo skaitļu kopa $ \mathbb{N}$ nav ierobežotas kopas.

Viegli pamatot, ka kopa $ E$ ir ierobežota tad un tikai tad, kad ir ierobežota no augšas kopa, kas sastādīta no tās elementu moduļiem. (Pamatot to).
1.5. definīcija. 
Par kopas $ E\subset\mathbb{R}$ apakšējo slieksni nosauksim vislielāko starp šīs kopas apakšējām robežām un apzīmēsim $ \alpha=\inf E$ (lasa infīms1.13).

Analoģiski var definēt kopas augšējo slieksni $ \beta=\sup E$ kā kopas $ E$ vismazāko augšējo robežu (lasa suprems1.14).

1.1. teorēma. 
1.15 [Par ierobežotas kopas augšējā sliekšņa eksistenci]

Katrai netukšai un ierobežotai no augšas kopai $ E\subset\mathbb{R}$ eksistē augšējais slieksnis.

$ \blacktriangleright$ Tā kā kopa $ E$ ir ierobežota no augšas, tad tai eksistē augšējā robeža. Apzīmēsim ar $ F$ kopas $ E$ visu augšējo robežu kopu. Acīmredzot, $ F\neq\emptyset$ un $ E\leq F$. Saskaņā ar $ \mathbb{R}$ nepārtrauktības Dedekinda aksiomu eksistē tāds skaitlis $ c$, ka $ E\leq c\leq F$. Tā kā $ E\leq c$, tad $ c$ ir kopas $ E$ augšējā robeža, bet tā kā $ c\leq
F$, tad $ c$ ir vismazākā starp kopas $ E$ augšējām robežām. Seko, ka $ c=\sup E$. $ \blacktriangleleft$

Analoģiski var pierādīt, ka katrai netukšai un ierobežotai no apakšas kopai $ E\subset\mathbb{R}$ eksistē apakšējais slieksnis. Tātad, ja kopa $ E\subset\mathbb{R}$ ir ierobežota (ierobežota gan no apakšas, gan no augšas), tad tai eksistē gan apakšējais, gan augšējais slieksnis.
1.4. piez{\={\i\/}}\kern.15emme. 
Kopas sliekšņi var piederēt un var nepiederēt šai kopai.


nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.4. Intervāli kopā Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.2. Reālā skaitļa modulis

2003-02-24