nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.3. Reālo skaitļu kopas R ierobežotas kopas Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.1. Reālo skaitļu kopa un tās

1.2. Reālā skaitļa modulis


Kopa $ \mathbb{R}$ ir lineāri sakārtota kopa, t.i., apgalvojumi $ a\leq b$ vai $ b\leq a$ ir spēkā jebkuriem skaitļiem $ a$ un $ b$. Ar $ \max (a;b)$ sapratīsim lielāko (bet ar $ \min(a;b)$ - mazāko) no šiem skaitļiem. (Tajā gadījumā, kad šie skaitļi ir vienādi, ar $ \max (a;b)$ vai $ \min(a;b)$ sapratīsim to kopīgo vērtību).

Acīmredzami, $ \max(a;b)<c$ tad un tikai tad, kad $ a<c$ un $ b<c$.
1.1. definīcija. 1.9
Par reālā skaitļa $ a$ moduli1.10 (absolūto vērtību) nosauksim $ \max(a;-a)$ un apzīmēsim $ \vert a\vert$.

Seko, ka

$\displaystyle \vert a\vert=\left\{\begin{array}{ccc}
a, & \text{ja} & a>0, \\
0, & \text{ja} & a=0, \\
-a, & \text{ja} & a<0. \\
\end{array}\right.$

Tā kā $ \max(a;-a)=\vert a\vert$, tad $ a\leq\vert a\vert$ un $ -a\leq\vert a\vert$. No tā seko, ka
$ -\vert a\vert\leq a\leq\vert a\vert$.


Moduļa īpašības

 1. $ \vert a+b\vert\leq\vert a\vert+\vert b\vert$.

  $ \blacktriangleright$ Tā kā $ \pm a\leq\vert a\vert$ un $ \pm b\leq\vert b\vert$, tad $ \pm(a+b)\leq\vert a\vert+\vert b\vert$. Tātad

  $\displaystyle \vert a+b\vert\leq\vert a\vert+\vert b\vert\/.\blacktriangleleft$

  Piezīme.
  Ar matemātiskās indukcijas1.11 metodi var pamatot, ka

  $\displaystyle \vert a_1+a_2+\cdots +a_n\vert\leq\vert a_1\vert+\vert a_2\vert+\cdots+ \vert a_n\vert\/.$

 2. $ \vert-a\vert=\vert a\vert$.

  $\displaystyle \blacktriangleright \vert-a\vert=\max\bigl(-a;-(-a)\bigr)=\max(-a;a)=\max(a;-a)=\vert a\vert.\blacktriangleleft$

  Piezīme.
  Tātad $ \vert a-b\vert=\vert b-a\vert$. Skaitli $ \vert a-b\vert$ sauc par attālumu starp skaitļiem $ a$ un $ b$.
 3. $ \bigl\vert\vert a\vert-\vert b\vert\bigr\vert\leq\vert a-b\vert$.

  $ \blacktriangleright$ Acīmredzami, $ a=(a-b)+b$ un $ b=(b-a)+a$. Saskaņā ar 1. īpašību $ \vert a\vert\leq\vert a-b\vert+\vert b\vert$ un $ \vert b\vert\leq\vert b-a\vert+\vert a\vert$. Seko, ka $ \vert a\vert-\vert b\vert\leq\vert a-b\vert$ un $ \vert b\vert-\vert a\vert\leq\vert b-a\vert$, t.i.,

  $\displaystyle \left\{\begin{array}{l}
\vert a\vert-\vert b\vert\leq\vert a-b\vert, \\
-(\vert a\vert-\vert b\vert)\leq\vert a-b\vert. \\
\end{array}\right.$

  Tātad

  $\displaystyle \bigl\vert\vert a\vert-\vert b\vert\bigr\vert\leq\vert a-b\vert.\blacktriangleleft$

 4. $ \vert a\vert<c$ tad un tikai tad, kad $ -c<a<c$.

  $ \blacktriangleright$ Pirmkārt, $ \vert a\vert<c$ nozīmē, ka $ a<c$ un $ -a<c$. Tātad

  $\displaystyle \left\{\begin{array}{c}
a<c, \\
a>-c \\
\end{array}\right.$

  jeb

  $\displaystyle -c<a<c\/.$

  Otrkārt, $ -c<a<c$ nozīmē, ka $ a<c$ un $ -a<c$. Tātad $ \vert a\vert<c$. $ \blacktriangleleft$
  Piezīme.
  Gadījumus $ \vert a\vert\leq c$, $ \vert a\vert>c$, $ \vert a\vert\geq
c$ formulēt un pamatot patstāvīgi.
 5. $ \vert a\cdot b\vert=\vert a\vert\cdot\vert b\vert$.

  $ \blacktriangleright$ Reizinājums $ \vert a\vert\cdot\vert b\vert=\max(a;-a)\cdot\max(b;-b)$ būs vienāds ar $ ab$ vai $ -ab$. Tā kā $ \vert a\vert\cdot\vert b\vert\geq 0$, tad $ \vert a\vert\cdot\vert b\vert=\max(ab;-ab)=\vert ab\vert$. $ \blacktriangleleft$
  Piezīme.
  Ar matemātiskās indukcijas metodi var pamatot, ka

  $\displaystyle \vert a_1\cdot a_2\cdot\ldots\cdot a_n\vert=\vert a_1\vert\cdot\vert a_2\vert\cdot\ldots\cdot\vert a_n\vert\/.$

 6. $ \left\vert\frac{a}{b}\right\vert=\frac{\vert a\vert}{\vert b\vert}\quad (b\neq 0)$.

  $ \blacktriangleright$ Acīmredzami, $ a=\frac{a}{b}\cdot b$. Saskaņā ar 5. īpašību $ \vert a\vert=\left\vert\frac{a}{b}\right\vert\cdot\vert b\vert$. Tātad

  $\displaystyle \left\vert\frac{a}{b}\right\vert=\frac{\vert a\vert}{\vert b\vert}\/.\blacktriangleleft$

  Piezīme.
  Ar tiešo pārbaudi var pārliecināties, ka

  $\displaystyle \max(a;b)=\frac{a+b+\vert a-b\vert}{2},$    
  $\displaystyle \min(a;b)=\frac{a+b-\vert a-b\vert}{2}.$    nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 1.3. Reālo skaitļu kopas R ierobežotas kopas Augstāk: 1. REĀLO SKAITĻU KOPA Iepriekšējais: 1.1. Reālo skaitļu kopa un tās


2003-02-24