nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.10. Vingrinājumi Augstāk: 4.8. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju pamatīpašības Iepriekšējais: 4.8. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju pamatīpašības

4.9. Jautājumi


 1. Definēt punktā nepārtrauktu funkciju (apskatīt vairākas iespējamās definīcijas).
 2. Definēt kopā nepārtrauktu un nepārtrauktu funkciju.
 3. Formulēt nepārtrauktu funkciju pamatīpašības.
 4. Definēt funkciju, kas nepārtraukta punktā no kreisās puses.
 5. Definēt funkcijas pārtraukuma punktu.
 6. Sniegt funkcijas pārtraukuma punktu klasifikāciju.
 7. Formulēt teorēmu par monotonas funkcijas robežu.
 8. Formulēt teorēmu par monotonas funkcijas pārtraukuma punktiem.
 9. Formulēt Bolcano teorēmu par nepārtrauktas funkcijas starpvērtībām.
 10. Formulēt teorēmu par apvērstas funkcijas nepārtrauktību.
 11. Formulēt Veierštrāsa teorēmas par slēgtā intervālā nepārtrauktām funkcijām.
 12. Definēt vienmērīgi nepārtrauktu funkciju.
 13. Formulēt Kantora teorēmu par slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju.nākamais augstāk iepriekšējais saturs Matemātika DU TSC
Nākamais: 4.10. Vingrinājumi Augstāk: 4.8. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju pamatīpašības Iepriekšējais: 4.8. Slēgtā intervālā nepārtrauktu funkciju pamatīpašības


2003-02-24